Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 25.2.2011

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán vo Francúzsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 160/ 11

názov: Dynamiclair lightening beauty oil for skin – olej na zosvetlenie pokožky
značka: G & G
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobná dávka: FSHP 100511 A
popis: 150 ml, biela plastová fľaša s červeným a zlatým uzáverom, viď obrázok

 

0160_foto

Výrobok nie je v súlade s prílohami č. 2, 3 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov z nasledujúcich dôvodov:

vo výrobku sa nachádza látka clobetasol propionate, ktorá patrí do skupiny glukokortikoidov. Tieto látky sa nachádzajú v prílohe č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 300)

Prekročený povolený obsah voľného oxidu siričitého v konzervačnej látke (príloha 6, Zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 9)

v zozname zložiek nie je vyznačená prítomnosť 3 vonných látok, (nesúlad s prílohou č. 3, Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 83, 84, 90 – prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek, ak je jej koncentrácia vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú > 0,001% hm.)

 

2. hlásenie č. 162/ 11

názov: Dynamiclair lightening beauty cream – krém na zosvetlenie pokožky
značka: G & G
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobná dávka: FSHP 100315 A
popis: 500 ml, biela plastová fľaša s červeným  uzáverom, viď obrázok

0162_foto

Výrobok nie je v súlade s prílohami č. 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov z nasledujúcich dôvodov:

  • vo výrobku sa nachádza látka clobetasol propionate, ktorá patrí do skupiny glukokortikoidov. Tieto látky sa nachádzajú v prílohe č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 300)
  • v zozname zložiek nie je vyznačená prítomnosť 10 vonných látok, (nesúlad s prílohou č. 3, Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, – prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek, ak je jej koncentrácia vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú > 0,001% hm.)

 

3. hlásenie č. 163/ 11

názov: Lightening, anti-blemish beauty oil – olej na zosvetlenie pokožky
značka: Dawmy
krajina pôvodu: neuvedená
výrobná dávka: FSHP 100531 C
popis: 65 ml, biela plastová fľaša so svetlo ružovým uzáverom, viď obrázok

0163_foto

Výrobok nie je v súlade s prílohami č. 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov z nasledujúcich dôvodov:

  • vo výrobku sa nachádza látka clobetasol propionate, ktorá patrí do skupiny glukokortikoidov. Tieto látky sa nachádzajú v prílohe č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 300)
  • v zozname zložiek nie je vyznačená prítomnosť 2 vonných látok (limonene a linalool), (nesúlad s prílohou č. 3, Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 84 a 88 – prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek, ak je jej koncentrácia vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú > 0,001% hm.)

 

4. hlásenie 164 / 11

názov: Dynamiclair lightening beauty milk – mlieko na zosvetlenie pokožky
značka: G & G
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobná dávka: FSHP 100527 A
popis: 300 g, biela plastová fľaša s červeným uzáverom, viď obrázok

0164_foto

Výrobok nie je v súlade s prílohami č. 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov z nasledujúcich dôvodov:

  • vo výrobku sa nachádza látka clobetasol propionate, ktorá patrí do skupiny glukokortikoidov. Tieto látky sa nachádzajú v prílohe č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 300)
  • v zozname zložiek nie je vyznačená prítomnosť 7 vonných látok, (nesúlad s prílohou č. 3, Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, – prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek, ak je jej koncentrácia vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú > 0,001% hm.)

 

5. hlásenie č. 165/ 11

názov: Hair-straightening treatment „Spazzola Progressiva“ – výrobok na vyrovnávanie vlasov
značka: Claudia Pazzini
krajina pôvodu: Taliansko
výrobná dávka: PR.0108610 a PF.0101209
popis: 500 ml, šedá plastová fľaša s bezfarebným priehľadným uzáverom, viď. obrázok

0165_foto

Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu. Formaldehyd sa nachádza v prílohe č. 6 (Zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 5) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Výrobky predstavujú vážne riziko poškodenia zdravia spotrebiteľa aj kaderníka (profesionála), ak sú používané podľa návodu na použitie. Pri aplikácii výrobku podľa návodu na požitie dochádza k inhalácii škodlivých výparov, ktoré môžu poškodiť oči, pokožku a sliznice.

 

6. hlásenie č. 178 / 11

názov: Hashmi Surmi Special Kohl eye make- up – očný make – up
značka: HASHMI
krajina pôvodu: Pakistan

0178_foto1

 

0178_foto2

výrobná dávka: best before: 05/2015, čiarový kód: 8 961100 310159

popis: malá fľaštička zlatej farby, zabalená v priehľadnom plastovom obale so zadnou kartónovou časťou, viď obrázok

Uvedený kozmetický výrobok obsahuje olovo, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 289) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Olovo  je látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie. Zvlášť toxický je pre deti.

Ďalej vo výrobku bol zistený prekročený celkový počet mikroorganizmov (5 000  KTJ/g).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.
 

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).