Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 25.1.2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Belgicku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č.A12/00016/21

názov: haircare  2 fasen – výrobok na úpravu vlasov
značka: imago
typ výrobku/číslo výrobku: 250 ml
výrobná dávka: 20I28
čiarový kód: 8718754320405
krajina pôvodu: Belgicko
výrobca: Coddibel S.A. Rue Jules Bordet 69, Belgium
výrobok predávaný cez internet: coiffidis.fr
popis: výrobok na úpravu vlasov, modrá plastová fľaška s priehľadným uzáverom, nádoba je pod tlakom, viď. obrázok.

A12_00016_21_foto

Výrobok obsahuje látku- Cyclotetrasiloxane (D4) v koncentrácii 4%, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č.1388) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

2. hlásenie č.A12/00017/21

názov: Coifficare 2 en 1– restructurant et démélant instantané -Cheveux secs et abimés -výrobok na úpravu vlasov  
značka: CoiffiCare
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 20I28
čiarový kód: 3700200700713
krajina pôvodu: Belgicko
výrobca: Coddibel S.A., Rue Jules Bordet 69, Belgium
výrobok predávaný cez internet: coiffidis.fr
popis: výrobok na úpravu vlasov, polopriehľadná nádoba s bielou pumpičkou a s priehľadným uzáverom obsahujúca modrú tekutinu, označenie na výrobku zvýraznené čiernou farbou, viď. obrázok.

A12_00017_21_foto

Výrobok obsahuje látku- Cyclotetrasiloxane (D4) v koncentrácii 4%, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č.1388) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).