Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 25.1.2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány  v Nemecku a v Holandsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 64/ 13

názov: Kuro Sumi Tattoo Outlining Ink –  farba na tetovanie
značka: Kuro Sumi
výrobná dávka/typ: LOT#KSOL 110407, 04/07/11
krajina pôvodu: Japonsko
popis: sklená fľaša s kovovým uzáverom, viď obrázok

0064_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (aromatické uhľovodíky 20,13 mg/kg (prekročené povolené množstvo nečistôt) a benzo[a]pyrene – 0,34 mg/kg (zakázaná látka, podľa prílohy č. II, položka č. 612 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov).

 

2. hlásenie č. 84/ 13

názov: Baby Blue Tattoo–  farba na tetovanie
značka: Tattoooo.com and Colors Tattoo Ink
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Čína
popis: rôzne plastové fľašky, viď obrázok

0084_foto1

0084_foto2

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (polycyklické aromatické uhľovodíky – 0,71 mg/kg).

 

3. hlásenie č. 96/ 13

názov: Farby na tetovanie – INTENZE Sienna, Dragon Red, Tangerine, Banana cream, Lime green
značka: Intenze
výrobné dávky/typ:  Tangerine – Y61W72045JMX40, lot ss85, exp 11/31/16
  Dragon red – RD36Y61O45, lot ss85, exp 11/31/16
  Banana cream – W66Y61O41IMX40, lot ss80, exp 06/30/16
Lime green – Y62W79G61IMX40
  Sienna – W67Y61RX25, lot ss81, exp 07/31/16
krajina pôvodu: USA
popis: 29,6 ml, priehľadné fľašky s čiernym uzáverom, viď obrázok

0096_foto

0096_foto3

Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť nepovolenej látky (aromatický amín – o-anisidine – 872 – 1753 mg/kg). Výrobky boli určené aj na slovenský trh.

 

Výrobky (farby na tetovanie) nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).