Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 24.9.2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán  v Rakúsku a na Cypre. Ide o nasledujúce výrobky:

1.hlásenie č.A12/01309/21

názov: Sonnencreme SolarTea Bio SPF 30 100 ml – opaľovací krém
značka: SolarTea
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 6273
čiarový kód: 8010047194534
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Bema Laboratori di Ricerca by Dr. Marinello
                Via G. Pascoli 34-36-38 34-36-38
                45100 Rovigo, Italy
výrobok ponúkaný cez internet: niceshops
popis: opaľovací krém v bielej nepriehľadnej plastickej tube zabalený vo viacfarebnom vytlačenom kartónovom obale, viď obrázky

A12_01309_21_foto1

A12_01309_21_foto2

Na základe analýz bolo zistené, že vyššie uvedený výrobok obsahuje nižší faktor slnečnej ochrany (SPF 4,3), ako  sa uvádza  na obale výrobku (SPF 30).  Na základe tohto zistenia môže spotrebiteľa uviesť do omylu tvrdenia, že výrobok poskytuje vysokú ochranu a je vhodný pre ľudí s citlivou a svetlou pokožkou. Takíto ľudia sú obzvlášť citlivý na spálenie od slnka a preferujúci výrobky s vysokou alebo veľmi vysokou úrovňou ochrany. Užívateľ tak nemusí byť dostatočne chránený proti UV žiareniu, čím sa zvyšuje riziko spálenia alebo rakovina kože. Podľa posúdenia bezpečnosti výrobku v súlade s odporúčaniami Komisie, musia výrobky na ochranu proti slnečnému žiareniu poskytovať minimálnu ochranu pred UVB žiarením vo forme slnečného ochranného faktora najmenej 6. Výrobok teda neposkytuje deklarovanú ochranu, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ďalej neboli uvedené príslušné upozornenia a správne bezpečnostné informácie o kozmetických výrobkoch, čo je v rozpore s čl. 19 (Označovanie) ods.1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Z hľadiska hodnotenia vyššie uvedený výrobok nie je v súlade s ustanovením podľa čl. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 655/2013, ktorým sa stanovujú spoločné kritériá na odôvodnenie tvrdení používaných v súvislosti s kozmetickými výrobkami.

 

2.hlásenie č.A12/01323/21

názov: Wet Wipes Levender – vlhčené utierky
značka: Optimal
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: Lot 330 Dátum výroby: 25/11/2020, Dátum spotreby: 25/11/2023 (3 mesiace po otvorení)
čiarový kód: 5304000204389
krajina pôvodu: Albánsko
výrobca: OPTIMAL CENTER shpk
                Ish Uzina 12 Mtalurgj
                Elbasan, Albania
popis: 100 ks v balení, vlhčené utierky na jemnú a normálnu pokožku, viď obrázok

A12_01323_21_foto1

Vo vyššie uvedenom výrobku bola stanovená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (MCI 0,00090%) a Methylisothiazolinone  (MI 0,00050%), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov . Vyššie uvedené konzervačné látky nie sú uvedené v zozname zložiek na obale výrobku. Zmes látok je povolená len do zmývateľných výrobkoch . Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

 

3.hlásenie č.A12/01325/21

názov: Wet Wipes Chamomile – vlhčené utierky
značka: Optimal
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: Lot 009 Dátum výroby: 9/1/2021, Dátum spotreby: 9/1/2024 (3 mesiace po otvorení)
čiarový kód: 5304000204396
krajina pôvodu: Albánsko
výrobca: OPTIMAL CENTER shpk
                Ish Uzina 12 Mtalurgj
                Elbasan, Albania
popis: 100 ks v balení, vlhčené utierky  na jemnú a normálnu pokožku, viď obrázok

A12_01325_21_foto1

Vo vyššie uvedenom výrobku bola stanovená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (MCI 0,00007%) a Methylisothiazolinone  (MI 0,00004%), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov . Vyššie uvedené konzervačné látky nie sú uvedené v zozname zložiek na obale výrobku. Zmes látok je povolená len do zmývateľných výrobkoch . Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

 

4.hlásenie č.A12/01326/21

názov: Wet Wipes Aloe Vera – vlhčené utierky
značka: Optimal
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: Lot 042 Dátum výroby: 11/02/2021, Dátum spotreby: 11/02/2024 (3 mesiace po otvorení)
čiarový kód: 5304000204372
krajina pôvodu: Albánsko
výrobca: OPTIMAL CENTER shpk
                Ish Uzina 12 Mtalurgj
                Elbasan, Albania
popis: 100 ks v balení, vlhčené utierky na jemnú a normálnu pokožku, viď obrázok

A12_01326_21_foto1

Vo vyššie uvedenom výrobku bola stanovená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (MCI 0,00010%) a Methylisothiazolinone  (MI 0,00004%), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov . Vyššie uvedené konzervačné látky nie sú uvedené v zozname zložiek na obale výrobku. Zmes látok je povolená len do zmývateľných výrobkoch . Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Ďalej, kontrolný orgán uviedol vo vyššie uvedených hláseniach, stiahnutie výrobkov z trhu.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.