Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 24.7.2007

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Slovinsku a Dánsku:

 

1.  Kneipp Sauna preparation - Rosmarin Orange- výrobok do sauny a kúpeľa

značka: Kneipp

výrobca: Kneipp Werke, Steinbachtal 43, 97082 Würzburg, Germany

krajina pôvodu: Nemecko

kód výrobku: kód výrobku Rosmarin Orange

popis výrobku: 100ml priehľadná sklenená fľaška so zeleným plastovým uzáverom, naplnená tekutinou žltej farby a ovocnej vône

obr1

 

Uvedený výrobok nie je označený varovným symbolom "horľavina" a nie je opatrený vhodným detským uzáverom, čím predstavuje zdravotné riziko najmä pre malé deti.

 

 

2. LCN Nail polish - lak na nechty

Výrobca: Ticcopi d.o.o., Ane Galetove 8, 1290 Grosuplje, Germany

krajina pôvodu: Nemecko

výrobná dávka: 303

obr2

V uvedenom laku na nechty bol zistený dibutyl ftalát , čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 675) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Dibutylftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa; má negatívny vplyv na rozvoj mužských a ženských reproduktívnych orgánov.

 

 

3. Frecle cream - Krém proti pehám

Výrobca: The Stillmann Co. Inc., USA

krajina pôvodu: USA

výrobná dávka: neznáma

popis výrobku: 26g červená škatuľka vo vnútri s bielym téglikom a červeným viečkom

obr3

Uvedený výrobok obsahuje 39 000 mg/kg ortuti, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 221) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Ortuť môže spôsobiť podráždenie pokožky a rôzne alergické reakcie.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.