Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 24.4.2015

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Českej republike a vo Švédsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 439/ 15

názov: BY ESSENTIAL CARE, Timeless Rose Moisturiser – zvlhčujúci krém na tvár
značka: ODYLIQUE
výrobná dávka/typ:  B/Before: 07-2016, BN: 5614BB:07-16, PAO: 6M, batch No.: 5614, EAN: 5 060099 030079
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
popis: 50 ml fľaška zabalená do kartónovej škatuľky, viď obrázok

439_foto

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov (6x 10KTJ/g, opakovane: 8,7 x 10KTJ/g. Nárast počtu mikroorganizmov naznačuje nedostatočnú účinnosť konzervácie výrobku. Výrobok nie je v súlade s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

 

2. hlásenie č. 477/ 15

názov: Bloodline red – farba na tetovanie
značka: Bloodline
výrobná dávka/typ:  1-855-INK-4PRO, Production date: 04/04/14, Expire date: 04/04/19
krajina pôvodu: USA
popis: 11 cm červená plastová fľaša, viď obrázok

477_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkov (1, 1 – 1,2 ppm). Ďalej bol vo výrobku zistený výskyt aromatických amínov (aniline, o-anisidine), ktoré nesmú byť prítomné vo farbách na tetovanie.

Vyššie uvedený výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).