Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 24.4.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Portugalsku a vo Fínsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 608/ 12

názov: CREME DE BEAUTE CAROTTE (Action Rapide)/BEAUTY CREAM       CARROT (Fast Action) - krém
značka: LARISSA
výrobná dávka/čiarový kód: 3 760139 246133, dátum výroby a spotreby: F: 09/11, E: 08/14
krajina pôvodu:  Pobrežie Slonoviny
popis: 60 g, kartónová škatuľka oranžovej farby, viď obrázok

 

0608_foto

Výrobok obsahuje látku clobetasol propionate, čo je v  rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 300 – glukokortikoidy) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

2. hlásenie č. 637/ 12

názov: Pero na bielenie zubov – Teeth whitening pen
značka: My Green
výrobná dávka: neuvedené
krajina pôvodu:  Čína
popis: bieliace pero sivej farby (12,5 cm) pripevnené ku kartónovému obalu, viď obrázok

0637_foto

Výrobok obsahuje 35% karbamid peroxidu, čo je 11,8% peroxidu vodíka.

 

3. hlásenie č. 638/ 12

názov: Prúžky na bielenie zubov
značka: Teeth whitening strips/Double Elastic gel Strips
výrobná dávka: neuvedené
krajina pôvodu:  Čína
popis: bieliace prúžky (14 x 2) v modrých plastových vreckách – zabalené do väčšieho plastového vrecka (priesvitná fólia), viď obrázok

0638_foto

Výrobok obsahuje 6% peroxidu vodíka.

Vo vyššie uvedených výrobkoch je prekročená povolená koncentrácia peroxidu vodíka,  čo je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 12  d) pre kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny - peroxid vodíka - 0,1 %,) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 


Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).