Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 24.11.2011

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku, Estónsku a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1256/ 11

názov: Children' s Face Paint Set – súprava na maľovanie tváre pre deti
značka: Chelford Ltd.
krajina pôvodu:  Čína
dovozca: Chelford Ltd., Epoc House, 4-7 Agecroft Trading Estate, Langley Road, Salford, M6 6JD
výrobná dávka: 101210 Item No TA 2212, čiarový kód: 5015931122122
popis: súprav obsahuje 5 farieb na tvár (rôzne farby), 2 aplikátory, 1 šablónu na maľovanie, viď obrázok

 

1256_foto1

1256_foto2

Vo výrobku – žltá farba - bola zistená prítomnosť olova (16900 mg/kg). Uvedený vysoký obsah olova je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 289) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Olovo a jeho zlúčeniny je látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie.

Distribútor dobrovoľne sťahuje výrobky z trhu.

 

2. hlásenie č. 1296/ 11

názov: CoCo' s Brazilian Keratin Treatment – kúra na vyrovnávanie vlasov
značka: CoCo' s
krajina pôvodu:  USA
dovozca: Cappuccino, OÜ, Pronksi 6-51, 10124 Tallinn, Estonia
výrobná dávka: 767
popis: kúra obsahuje 4 plastové fľaše (113 ml Keratin Treatment, 113 ml Clarifying Shampoo, 113 ml Moisturizing Shampoo, 113 ml Moisturizing Conditioner) a označenie, že výrobky sú určené len na profesionálne použitie, viď. obrázok

1296_foto1

1296_foto2

Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu (0,7%). Formaldehyd ako konzervačná látka sa nachádza v prílohe č. 6 (Zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 5) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Dovozca sťahuje výrobky z trhu.

 

3. hlásenie č. 1333/ 11

názov: Venus Perfect Face Care  - Bronze (tónovací denný krém – bronz, béžový a zlatý),

krém Beige  a Gold – stiahnutie od spotrebiteľa na základe predbežnej opatrnosti
značka: Venus
krajina pôvodu:  Taliansko
výrobná dávka: No 103001 (bronz), čiarový kód: 8009150090246
popis: 50 ml, platová tuba, viď obrázok

1333_foto

Vo výrobku odtieň Bronze bola zistená prítomnosť nepovoleného patogénneho organizmu Pseudomonas Aeruginosa (1,8-3 x 10KTJ/g), ktorý môže spôsobiť zápal kože, slizníc a ucha.

Distribútor dobrovoľne sťahuje výrobky z trhu aj od spotrebiteľov.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).