Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 23.5.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán vo Francúzsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 721/ 12

názov: Pero na bielenie zubov – „WHITENS and MAINTAINS“
značka: SOURIEZ BLANC (white smile)
výrobná dávka: súprava: 041107
krajina pôvodu:  USA
popis: plastové vrecko cca 25 cm x 15 cm bielej a modrej farby, pero zabalené v kartónovej škatuľke modrej a bielej farby, tuba je striebornej farby, viď obrázky

 

0721_foto

0721_foto3

Výrobok obsahuje  4,6% peroxidu vodíka.

 

2. hlásenie č. 722/ 12

názov: Súprava na bielenie zubov
značka: PRO WHITE
výrobná dávka: Lot 001022286 a Lot 0010222645
krajina pôvodu:  USA
popis: šarža 001022286 súprava PRO WHITE je zabalená v modrom priesvitnom platovom obale. Výrobok pozostáva z obrúska, 10 ml striekačky z gélom, malej fľaštičky s výrobkom na pred úpravu, vákuovo zabalených rukavíc, z dvoch platových násad na ochranu ďasien a aplikačnej tyčinky. Šarža 0010222645 je striekačka s gélom, viď obrázky

0722_foto

0722_foto2

Výrobok obsahuje peroxid vodíka s koncentráciou (sarža Lot: 001022286 – 0,6% a Lot: 0010222645: 1%).

 

Vo vyššie uvedených výrobkoch je prekročená povolená koncentrácia peroxidu vodíka,  čo je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 12  d) pre kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny - peroxid vodíka - 0,1 %,) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).