Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 23.2.2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Fínsku a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. A12/00097/21

číslo podania: FI/06892/20
názov: 
Lase Peroxide Flex 6% Tooth whitening kit – súprava na bielenie zubov
značka: DMC
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 09/2022, Lot. 13733
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Brazília
výrobca: DMC Importacao e Exportacao de Equipamentos Ltda
Rua Dr. Sebastiao de Moraes No 831/Jd. Alvorada
Sao Cralos, Brazil 
popis: súprava na bielenie zubov je zabalená v modrom kartónovom obale.Súprava obsahuje štyri fľaštičky a štyri striekačky, ktoré sú uložené v priehľadnej plastovej vaničke, viď. obrázok.

A12_00097_21_foto

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku -fluorid sodný (sodium fluoride) v koncentrácii 2%, čo je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č.31 - maximálna  povolená koncentrácia - 0,15%) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

2. hlásenie č. A12/00164/21

číslo podania: DE/00335/21
názov: 
Handreiniger Citrus  Duft (bzw. Citrus Power) – výrobok na čistenie rúk
značka: LINDA
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobné dávky:
g alt="A12_00164_21_davky" height="122" src="/documents/d/uvz/A12_00164_21_davky" width="640" />


čiarový kód: EAN 4400086010034
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: Linda Waschmittel GmbH
August-Horch-Straße 01
Schwerin, Germany
výrobok ponúkaný cez internet: company LINDA Waschmittel GmbH
popis: výrobok na čistenie rúk, objem:200 ml - výrobok v bielej tube s farebnou etiketou a s popisom: „Linda Handreiniger Citrus Duft (Citrus Power)“

A12_00164_21_foto1

Ďalšie dotknuté výrobky: výrobky v 3 až 10 litrových nádobách s farebnou etiketou a popisom: „ PURUS-krém na čistenie rúk “, viď. obrázky.

A12_00164_21_foto2

Analýzou výrobku bolo zistené olovo v množstve 150 mg/kg, čo je v rozpore s čl.14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 289) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zvýšený obsah olova bol zistený v surovine  (kaolin). Z tohto dôvodu výrobca nariadil stiahnutie výrobkov z trhu aj od spotrebiteľov.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.