Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 23.10.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Taliansku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1508/ 12

názov: Tetovacia farba „Smoke of London X2“
značka: Yakuza INK
výrobná dávka: 77327
krajina pôvodu: Taliansko
popis: 30 ml fľaška, viď obrázok

 

1508_foto

Vo výrobku bolo zistené prekročenie povoleného  množstvo nečistôt kadmia (0,67 mg/ kg).

 

2. hlásenie č. 1571/ 12

názov: tetovacia farba – Sunskin INK – MINT GREEN
značka: Sunskin INK
výrobná dávka: C35/1, ART. SC 12/15
krajina pôvodu: Taliansko
popis:  15 ml fľaška, viď obrázok

1571_foto

Vo výrobku bolo zistené prekročenie povoleného  množstvo nečistôt kadmia (0,86 mg/ kg).

 

Výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up). Látka by sa nemala vyskytovať vo farbách na tetovanie vzhľadom na jej možné karcinogénne, mutagénne, alergické a pre reprodukciu toxické vlastnosti.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).