Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 22.5.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Estónsku a v Rakúsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 690/ 14

názov: kozmetický roztok na zhrubnutú pokožku
značka: „CYΠEP ЧИCTOTEЛO“
výrobná dávka/typ:  batch nr 41, 08.2013, čiarový kód: 4607082850026
krajina pôvodu: Ruská federácia
popis: plastové fľaštičky obsahujúce 1 ml  roztoku s aplikátorom, zabalené v bielej kartónovej škatuľke, viď obrázky

0690_foto 0690_foto2

Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia látok: potassium a sodium hydroxide (20%), čo je v rozpore  s prílohou č. 3  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 15a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.    

 

2. hlásenie č. 701/ 14

názov: Dr Sacher´s Original Totes Meer Salz Shampoo - šampón
značka: Dr Sacher´s
výrobná dávka/typ: 39024
krajina pôvodu: Nemecko (made in Germany)
popis: 250 ml, biela fľaša s bielym plastovým uzáverom, viď obrázok

0701_foto

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov (27 000 KTJ/g). Okrem toho bola zistená prítomnosť nepovoleného patogénneho mikroorganizmu - Pseudomonas Aeruginosa.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).