Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 2.2.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov – farby na tetovanie v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 101/ 12

názov: farba na tetovanie – Makkuro Sumi Intense Black
značka: Makkuro Sumi
krajina pôvodu:  neznáma
výrobná dávka: LOT #371310X
výrobca: neznámy
popis: 360 ml, plastová fľaša, farba na tetovanie určená na ľudskú pokožku, viď obrázky

0101_foto1

0101_foto2

Výrobok predstavuje chemické riziko, pretože obsahuje 7 karcinogénych látok (polycyklické aromatické uhľovodíky – PAU). Celkový obsah PAU vo výrobku je 22,07 mg/kg .

 

2. hlásenie č. 178/ 12

názov: farba na tetovanie – True Black tattoo
značka: Intenze TM
krajina pôvodu:  USA
výrobná dávka: BK561MX40, Lot: SS74, EXP: 28/02/16
výrobca: Intenze Products, Inc. 215 Rt 17 S, Rochelle Park, NJ 07662 USA
popis: čierna platová fľaša s nalepeným štítkom a s kvapkadlom na aplikáciu  a s guľôčkou na rozotieranie, viď obrázok

0178_foto1

Výrobok predstavuje chemické riziko, pretože obsahuje 9 karcinogénych látok (polycyklické aromatické uhľovodíky – PAU). Celkový obsah PAU vo výrobku je 53,3 mg/kg .

 

Výrobky nie sú v súlade s rezolúcoiu Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).