Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 22.1.2019

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Taliansku a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 123/19

názov:  Brown – hnedá farba na tetovanie
značka: ETERNAL INK
výrobná dávka: Colour brown, Batch number 17589, Color Index 77491, 18/07/2020
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink, Brigton 7987, Lochlin DR Michigan, United States
popis: 30 ml, fľaška s hnedým pigmentom, viď obrázky

123_foto1

123_foto3

Výrobok obsahuje prekročené maximálne povolené množstvo nečistôt (nikel, zinok, arzén – 16 +/- 7,1mg.kg -1).

Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Doplňujúce informácie k hláseniam:

 

2. hlásenie č. 21/19

názov: Naturalle Multi-Action-Ex  – výrobok na bielenie pokožky
značka: MAKARI
výrobná dávka: batch # 814 aj iné výrobné dávky
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: Victoria Albi SAS., 18 BLVD de Strasbourg, 75010 Paris, France
popis: 50 ml, biela fľaška zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky

21_foto1    21_foto2

Výrobok obsahuje látku  – hydroquinone (3,67%), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) a prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

Kontrolný orgán v Nemecku zistil, že výrobky sú predávané výhradne online, z tohto dôvodu nie je možné identifikovať číslo výrobnej dávky pri objednávke výrobku. Z tohto dôvodu sa predchádzajúce hlásenie rozširuje aj na iné výrobné dávky. Kontrolný orgán zistil predajcov v Spojenom kráľovstve (TJ Beauty Products Ltd, London - https://www.ebay.de/itm/253902363693) a v USA (Makari.com, New York - https://www.makari.com/multiaction-serum).

 

3. hlásenie č. 29/19

názov: Amazonliss Brazilian Smoothing Treatment Acai + Cacau  – kúra na vyrovnávanie vlasov
značka: NUTREE PROFESSIONAL
výrobná dávka: L: MBK028 aj iné výrobné dávky
krajina pôvodu: Brazília
výrobca: neuvedené
popis: 60 ml, biela plastová fľaša s modrým popisom, viď obrázky.

Kúra sa predáva spolu so šampónom a maskou na vlasy.

29_foto1   29_foto3

Výrobok obsahuje látku – formaldehyde (voľný formaldehyd - 5,0 g/100g), ktorá nie je povolená do výrobkov na vyrovnávanie vlasov. Inhalácia látky môže viesť k poškodeniu nosohltana. Pri dermálnej expozícií môže výrobok spôsobiť iritácie pokožky a slizníc, kontaktné alergie.

Výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Kontrolný orgán v Nemecku zistil, že výrobky sú predávané výhradne online, z tohto dôvodu nie je možné identifikovať číslo výrobnej dávky pri objednávke výrobku. Z tohto dôvodu sa predchádzajúce hlásenie rozširuje aj na iné výrobné dávky. Kontrolný orgán zistil predajcov v USA (bwscdstore.com - www.bwscdstore.com, amsysmarket.com - www.amsysmarket.com).
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).