Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 22.1.2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány  v Nemecku a vo Veľkej Británii.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 7/ 13

názov: Zuper Black tattoo ink – čierna farba na tetovanie
značka: Intenze
výrobná dávka/typ: BK 56 IMX 40
krajina pôvodu: USA
popis: sklená fľaša s čiernym plastovým uzáverom, viď obrázok

0007_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (aromatické uhľovodíky 96,4/96,5 mg/kg (prekročené povolené množstvo nečistôt), naphthalene – 2,7/3,6 mg/kg (zakázaná látka podľa prílohy č. II, položka č. 1167), benzo[a]pyrene – 0,3mg/kg (zakázaná látka, podľa prílohy č. II, položka č. 612 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov).

 

 2. hlásenie č. 45/ 13

názov: Dragonhawk Tattoo and Colors Tattoo Ink – farby na tetovanie
značka: Dragonhawk Tattoo
výrobná dávka/typ:  neuvedené
krajina pôvodu: Čína
popis: rôzne plastové fľašky, viď obrázok

0045_foto

0045_foto2

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (aromatické uhľovodíky 0,71 mg/kg (prekročené povolené množstvo nečistôt), benzo[a]pyrene – 0,01 mg/kg (zakázaná látka, podľa prílohy č. II, položka č. 612 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov).

 

Výrobky (farby na tetovanie) nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

3. hlásenie č. 47/ 13

názov: Nuru Premium Massage Gel
značka: Nuru
výrobná dávka/typ:  Nuru Platinum, SBK01245L, MFG24JUL12
krajina pôvodu: Thajsko
popis:  250 ml, priesvitná plastová fľaška so šedým uzáverom, obsah: bezfarebný gél s neutrálnou vôňou, viď obrázok

0047_foto

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený prekročený limit aeróbnych mezofilných mikroorganizmov (Stenotrophomonas maltophila a Serratia marcescens). Výrobky boli sťahované z trhu.

 

4. hlásenie č. 54/ 13

názov: Brite Face Cream – krém na bielenie pokožky
značka: Brite Face
výrobná dávka/typ: TM NO 276879
krajina pôvodu: Pakistan
popis:  kartónový obal, ružový plastový téglik, viď obrázok

0054_foto 0054_foto2 0054_foto3

Výrobok obsahuje meď (15 000 mg/kg).

 

5. hlásenie č. 56/ 13

názov: Due Whitening Cream – krém na bielenie pokožky
značka: Kreative Cosmetics
výrobná dávka/typ: 1123 8300
krajina pôvodu: Pakistan
popis: zelený kartónový obal, zelený plastový téglik, viď obrázok

0056_foto2

0056_foto3

Výrobok obsahuje meď (11 700 mg/kg).

 

6. hlásenie č. 57/ 13

názov: Wiana Whitening Beauty Cream – krém na bielenie pokožky
značka: SKH International
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
popis: ružový kartónový obal, ružový plastový téglik, viď obrázok

0057_foto2

0057_foto3

Výrobok obsahuje meď (11 400 mg/kg).

 

7. hlásenie č. 58/ 13

názov: Goree Whitening Cream with lycopene – Avocado & Alovera – krém na bielenie pokožky
značka: H Pharmacy
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
popis: biely kartónový obal, biely plastový téglik, viď obrázok

0058_foto2

0058_foto3

Výrobok obsahuje meď (9870 mg/kg).

 

8. hlásenie č. 59/ 13

názov: Faiza Beauty Cream – krém na bielenie pokožky
značka: Poonia Brothers
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
popis: fialový kartónový obal, fialový plastový téglik, viď obrázok

0059_foto2

0059_foto3

Výrobok obsahuje meď (5940 mg/kg).

 

Vo výrobkoch na bielenie pokožky bola zistená prítomnosť medi, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 221) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Meď sa akumuluje v ľudskom organizme a môže spôsobiť poškodenie nervového systému.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).