Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 21.8.2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán Vo Veľkej Británii. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie: č. 1062/13

názov: „Face Cream“ – krém na tvár
značka: Roop Amrit
výrobná dávka/typ:  RTM 214105
krajina pôvodu: Pakistan
popis: Ružová kartónová škatuľka označená „Roop Amrit Face Cream“ Simply a Beauty Booster, obsahujúca ružový plastový téglik a letáčik s informáciami v anglickom jazyku, viď obrázok

1062_foto

 

2. hlásenie: č. 1068/13

názov: „Whitening Beauty Cream“  - – výrobok na bielenie pokožky
značka: Pearl Face
výrobná dávka/typ:  november 2011
krajina pôvodu: Pakistan
popis: Ružová kartónová škatuľka označená „Beauty plan 1 Week, Pearl Face Whitening Beauty Cream, obsahujúca biely pastový téglik a letáčik s informáciami v jazyku urdu, viď obrázok

1068_foto
 

3. hlásenie: č. 1069/13

názov: „Whitening Cream with Blackberry extract“ – výrobok na bielenie pokožky
značka: White Gold
výrobná dávka: neuvedená
krajina pôvodu: Pakistan
popis: Čierna kartónová škatuľka označená „White Gold, Whitening Cream with Blackberry extract, it´s new“ obsahujúca čierny plastový téglik a letáčikom s informáciami v jazyku urdu., viď obrázok.

1069_foto

 

Výrobky nie sú v súlade s prílohu č. 2, (zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Laboratórnou analýzou sa zistilo, že majú vysoký obsah olova. Predstavujú vážne riziko, pretože zistené množstvo olova môže spôsobiť nevratné poškodenie vnútorných orgánov.

 

Je málo pravdepodobné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webových stránkach: