Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 21.8.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov – farby na tetovanie v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku a v Taliansku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1193/ 12

názov: Pigmentationcolours Cocoa 5310 for Eyebrow Pigmentation – farba na obočie
značka: Lilo M
výrobná dávka: 11531001
krajina pôvodu:  Nemecko
popis:  10 ml, sklená fľaštička s farebnou etiketou a bielym uzáverom s kvapkadlom, viď obrázok

1193_foto

Vo výrobku bolo zistené prekročenie povoleného množstva nečistôt niklu (0,16 – 0,22 μg/ cm pokožky). Nikel je potenciálny alergén. Permanentný make-up s obsahom niklu aplikovaný pod pokožku môže vyvolať kontaktnú alergiu.

Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

2. hlásenie č. 1230/ 12

názov: Banana Cream – farba na tetovanie
značka: INTENZE
výrobná dávka: W64Y60043IMX40, Lot SS77
krajina pôvodu:  USA
popis: priesvitná fľaška s etiketou obsahujúca žltú farbu na tetovanie, čierny uzáver, viď obrázok

1230_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (aromatické amíny – o-anisidine – 48 mg/kg a polycyklické aromatické uhľovodíky). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

3. hlásenie č. 1231/ 12

názov: Bright Orange – farba na tetovanie
značka: INTENZE
výrobná dávka: Y61W68045IMX40, Lot SS81
krajina pôvodu:  USA
popis: fľaška s etiketou obsahujúca oranžovú farbu na tetovanie, viď obrázok

1231_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej látky (aromatický amín – o-anisidine – 156 mg/kg). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

4. hlásenie č. 1232/ 12

názov: Bright Red – farba na tetovanie
značka: INTENZE
výrobná dávka: RD36Y61045IMX40, Lot SS83
krajina pôvodu:  USA
popis: fľaška s etiketou obsahujúca červenú farbu na tetovanie, viď obrázok

1232_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (aromatické amíny – o-anisidine – 160 mg/kg a polycyklické aromatické uhľovodíky). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).