Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 21.7.2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. A12/01058/21

názov: Bronz Tone Maxi Tone – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 6182000108765
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: neuvedené
popis: výrobok v zlatom farebnom plastovom tégliku, viď obrázky

A12_01058_21_foto1

A12_01058_21_foto2

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku - Clobetasol propionate (0,02 hmot. %), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Clobetasol propionate patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

 

2. hlásenie č. A12/01059/21

názov: El Nett Cream – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 2915
čiarový kód: 6181100420302
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: H Cosmetiques CI, 09BP, 4657, Abidjan, Ivory Coast
popis: výrobok v čiernej tube s bielym vrchnákom zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky

A12_01059_21_foto1

A12_01059_21_foto2

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prekročená koncentrácia kyseliny salicylovej (Salicylic acid 25,0 hmot. %), čo je v rozpore s prílohou č.3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 98b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

3. hlásenie č. A12/01060/21

názov: Shivanya Beauty Cream– výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: Shivanya
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 6000980911049
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: ACSA Cosmetics, Phone 03002067606, Karachi, Pakistan
popis: výrobok v okrúhlej plastovej nádobe zabalený kartónovej škatuľke, na výrobku sa uvádza: „ Mfg. Date: Sep 2020, Exp. Date: Sep 2023“, viď obrázky

A12_01060_21_foto1

A12_01060_21_foto2

A12_01060_21_foto3

A12_01060_21_foto4

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť ortuti v množstve 9270 mg/kg, čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ortuť sa kumuluje v ľudskom tele a môže poškodiť obličky, mozog, nervový systém, môže ovplyvniť aj reprodukciu.

 

4. hlásenie č. A12/01061/21

názov: New Light Zaban Cream– výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 356
čiarový kód: 6181100422955
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: H Cosmetiques IC, R8, Abidjan, Ivory Coast
popis: výrobok v kovovej tube s plastovým uzáverom zabalený kartónovej škatuľke, na výrobku sa uvádza „Mfg. Date: 0820, Exp. date: 08 – 2027“, viď obrázky

A12_01061_21_foto1

A12_01061_21_foto2

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prekročená koncentrácia kyseliny salicylovej (Salicylic acid 26,1 hmot. %) , čo je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č.98b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

5. hlásenie č. A12/01062/21

názov: La Bamakoise Tamarin Creme – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 229
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: H Cosmetique IC, 09BP, 1886, Abidjan 09, Ivory Coast
popis: výrobok v kovovej tube s plastovým uzáverom zabalený v kartónovej škatuľke, na výrobku sa uvádza „Mfg. date: 12-19, Exp. Date: 12-2026“, viď obrázky

A12_01062_21_foto1

A12_01062_21_foto2

A12_01062_21_foto3

A12_01062_21_foto4

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prekročená koncentrácia kyseliny salicylovej (Salicylic acid 31,9 hmot. %), čo je v rozpore s prílohou 3 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 98b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Kontrolný orgán uviedol, že vyššie uvedené výrobky boli pozastavené pri kontrole na hraniciach.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.