Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 21.6.2017

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a vo Švédsku.
 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 806/17

názov:  Lipstic & Lipliner – Red Lips – súprava: rúž na pery a ceruzka
značka: Max & More
výrobná dávka/typ: Article Nr. 2546776, typ: Red, Vibrant Red, Classic red, Dark Red, Batch: 08/2016, EAN: 8733131209890
krajina pôvodu: Čína
zodpovedná osoba - dovozca: D-Dutch B.V.Handvastwater 481601 PR EnkhuizenThe Netherlands
popis: súprava (rúž na pery a ceruzka) je zabalená v priehľadnom plastovom obale s kartónovou zadnou časťou, viď obrázok

 

0806_2

Vo výrobku sa nachádza olovo (604 mg.kg-1 ), čo je v rozpore s čl. 14 ods. 1 písm. a) a prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 289) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

2. hlásenie č. 829/17

názov:  CREST 3D White Whitestrips Supreme Flexfit – pásiky na bielenie zubov
značka: CREST
výrobná dávka/typ: (L) 6225V44, čiarový kód: 8971400046
krajina pôvodu: USA
zodpovedná osoba - výrobca: Procter & GambleCincinatti, OH 45202CincinattiUnited States
popis: výrobok pozostáva z 42 samostatne zabalených pásikov (jeden pásik na spodné zuby a jeden pásik na horné zuby), viď obrázok
Neregistrovaný dovoz. Výrobca nevyrába tento výrobok pre spotrebiteľov v EU.

0829_1

Výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (horný pásik – 9,8 % a dolný pásik – 10% peroxidu vodíka), čo je v rozpore s prílohu č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 12 d) - kozmetické výrobky na ústnu hygienu vrátane výplachu ústnej dutiny, zubnej pasty a výrobkov na bielenie alebo zosvetlenie zubov :  ≤ 0,1 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Výrobok je predávaný priamo spotrebiteľom cez internet. Výrobca potvrdil, že výrobok nie je určený pre spotrebiteľov v EÚ a nepredáva tieto výrobky na európskom trhu.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).