Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 20.9.2019

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Írsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1407/19

názov: Coconut Primer Water  – sprej pred aplikáciu make-upu - kokosový
značka: PS... Prep & Perfect
výrobné dávky : UR0010119, UR0020119, UR0030619, UR0040619, UR0050719, UR0060719, UR0070719
krajina pôvodu: Turecko
výrobca: neuvedený
dovozca: Primark Limited, P.O. Box 644, Dublin 1, Ireland
popis: 150 ml, plastová fľaša, viď obrázok

1407_foto

V dvoch výrobných dávkach bol analýzou zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Dovozca sa rozhodol stiahnuť všetky vyššie uvedené výrobné dávky.

 

2. hlásenie č. 1408/19

názov: Watermelon Primer Spray  – sprej pred aplikáciu make-upu - melónový
značka: PS... Prep & Perfect
výrobné dávky : UR0010119, UR0030419, UR0040519, UR0050619
krajina pôvodu: Turecko
výrobca: neuvedený
dovozca: Primark Limited, P.O. Box 644, Dublin 1, Ireland
popis: 150 ml, plastová fľaša, viď obrázok

1408_foto

V dvoch výrobných dávkach bol analýzou zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Dovozca sa rozhodol stiahnuť všetky vyššie uvedené výrobné dávky.

 

3. hlásenie č. 1409/19

názov: Charcoal Primer Water  – sprej pred aplikáciu make-upu
značka: PS... Prep & Perfect
výrobné dávky : UR0010119, UR0020119, UR0030119, UR0040219
krajina pôvodu: Turecko
výrobca: neuvedený
dovozca: Primark Limited, P.O. Box 644, Dublin 1, Ireland
popis: 150 ml, plastová fľaša, viď obrázok

1409_foto

V dvoch výrobných dávkach bol analýzou zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Dovozca sa rozhodol stiahnuť všetky vyššie uvedené výrobné dávky.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).