Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 20.5.2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku a v Holandsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 580/ 13

názov: „ Echte Kartoffel Creme“ – pleťový krém
značka: ALWAG
výrobná dávka/typ:  Batch 23.61, 09/2014
krajina pôvodu: Nemecko
popis: 100 ml,  biely plastový téglik s nálepkou, viď obrázok

 

0580_foto

Vo výrobku bol zistený prekročený limit mikroorganizmov (2,6 x 1 000 000 cfu/g). Okrem toho bola vo výrobku zistená prítomnosť nepovoleného patogénnemu mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa (6 x 10 000 cfu/g).

Výrobca sťahuje výrobky z trhu aj od spotrebiteľa.

 

2. hlásenie č. 587/ 13

názov: „ G.HAIR anti-volume treatment 2“ – výrobok na vyrovnávanie vlasov
značka: INOAR professional
výrobná dávka/typ:  10.2012 L.0421, 7898277570028
krajina pôvodu: Brazília
popis: 1l, žltá plastová fľaša, viď obrázok

0587_foto

Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia formaldehydu (7,0%).  Formaldehyd ako konzervačná látka sa nachádza v prílohe č. 6 (Zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 5) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).