Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 19.6.2007

Informácia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov na území Európskej únie

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe informácií, ktoré získal zo systému RAPEX (systém rýchlej výmeny informácií o výskyte nebezpečných nepotravinárskych výrobkov na území Európskej únie) upozorňuje na možný výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Slovenskej republike. Spotrebiteľom, ktorí si ich zakúpili odporúčame, aby ich ďalej nepoužívali. Jedná sa o nasledovné kozmetické výrobky:

 

1. AQUOLINA - telové mlieko - jogurtová kolekcia

výrobca: Selectiva S.p.A. - 15100 Alesandrias, Made in Italy

krajina pôvodu: Taliansko

výrobná dávka: všetky výrobné dávky

popis výrobku: Biela 250 ml plastová fľaštička s čiernym viečkom, na etikete obrázok jahôd, lesných plodov, marhulí, citrusov, čerešní, kokosu a vanilky. Vôňa príjemná po ovocí.

 

obr1    obr2    obr3

 

Spotrebiteľské obaly uvedeného kozmetického výrobku pripomínajú ochutené mliečne nápoje, čím môže najmä u detí prísť k ich zámene s potravinou. Pri požití a následnom zvracaní vzniká vážne nebezpečenstvo vdýchnutia kozmetického výrobku a riziko vzniku chemického zápalu pľúc.

popis výrobku: podľa obrázku

 

2. Deep Moisturising Shampoo - hlbokočistiaci zvlhčujúci šampón

výrobca: OSMO ESSENCE 3 Newmains Avenie Inchinnan Busuness Park Renfrew PA4 9RR United Kingdom

krajina pôvodu:UK

výrobná dávka: 1324

kód výrobku: 071021

popis výrobku: Žltý 280 ml plastový obal s fialovým textom, podľa obrázku

 

obr4    obr5    obr6

 

Výrobok obsahuje 70 µg/kg N-nitrosodiethanolamine - NDELA, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 410) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

NDELA je karcinogénna látka kategótie 2, R45.