Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 19.11.2007

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Belgicku a Írsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. Nail Polish - lak na nechty

značka: Spaghetti Strap

výrobca: Essie Cosmetics, Ltd. 19-19 37th St., Astoria, NY 11105

krajina pôvodu: USA

číslo tovaru: 560

popis výrobku: ružový lak na nechty, 15 ml

pôvodu: USA

obr1

 

 

2. Nail - polishes - laky na nechty

 

p.č.

názov

čiarový kód

číslo tovaru

1.

Golden Glow

67204720 4552

 

2.

Lavender`s kiss

67204720 4385

 

3.

Sunset Shimmer

67204720 4156

 

4.

Morning Blush

67204720 4149

 

5.

Tranqulity

67204720 4422

 

6.

Autumn in Bloom

67204720 4545

 

7.

Natural Passion

67204720 4507

 

8.

Day Light

 

520364

9.

Wild Dancer

67204720 4118

 

10.

Winter`s sunrise

67204720 4460

 

11.

Blossom`s beauty

672047204163

 

12.

Evening shimmer

67204720 4378

 

13.

Frosted dew

 

520360

14.

Aurora Borealis

 

520351

15.

Pure Snow

67204720 4088

 

16.

Simply natural

67204720 4132

 

17.

Renewed spring

 

520361

18.

Winter`s dream

 

520352

19.

Natural Beauty

 

520354

20.

Fire Glow

 

520365

21.

Magnicifent Lilac

 

520381

22.

Breeze

 

520377

23.

Nature`s Delight

 

520371

 

 

značka: Pinnacle

výrobca:FPO World Headquarters, 23202 Haggerty Rd., Farmington Hills, MI 48335,

krajina pôvodu: USA

 

obr2   obr3   obr4   obr5

 

V uvedených výrobkoch bol zistený dibutylftalát, čo je v rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 675) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Dibutylftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa, má negatívny vplyv na vývin mužských a ženských orgánov.

 

3. Sensodyne Original a Sensodyne Mint - zubná pasta - oba výrobky sú falošné

výrobca a krajina pôvodu : neznáme

dátum výroby: 07/2005

dátum spotreby: 08/2008

dodávateľ: Sundrelle Limited Unit 9, Ashbourne Industrial Park Ashbourne Co. Meath Ireland

 

obr6

Falšovaný výrobok Sensodyne Mint

(škatuľka a tuba)

 

obr7

Falšovaný výrobok Sensodyne Original

(škatuľka - predná a zadná časť)

 

 

Výrobok obsahuje dietylénglykol, vysoko toxické organické rozpúšťadlo, ktoré sa používa ako nemrznúca zmes. Po požití môže spôsobiť zvracanie, závrate, zlyhanie obličiek, problémy s dýchaním, kŕče a dokonca kómu. Pri dlhodobej expozícii predstavuje riziko najmä pre deti a spotrebiteľov chorých na obličky alebo pečeň.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.