Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 18.6.2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Belgicku a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 683/ 13

názov: farba na vlasy „ SuperBlack – guaranted permanent hair colour creme“
značka: INECTO
výrobná dávka/typ:  1/32633 BB 01 2015, čiarový kód: 6002058000036
krajina pôvodu: Južná Afrika
popis: kartónová škatuľka čiernej farby s oranžovým a bielym popisom, škatuľka obsahuje 28 ml tubu s krémovou farbou a 23 ml fľaštičku s roztokom, plastové rukavice a návod na použitie, viď obrázok

0683_foto2

Výrobok obsahuje látku m-phenylenediamine (CI 76025), čo je v  rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1204) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

2. hlásenie č. 684/ 13

názov: „Electric Ink Light Brown“ – farba na tetovanie
značka: Electric Ink
výrobná dávka/typ:No 401130, batch 2161
krajina pôvodu: Brazília
popis: 30 ml, viď obrázok

0684_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej  látky (aromatický amín 3,3´-dichlorobenzidine – 710 mg/kg ).

 

3. hlásenie č. 724/ 13

názov: farba na tetovanie – Tattoo ink Dragonhawk Tattoo
značka: Dragonhawk Tattoo
výrobná dávka/typ: 1. True Magenta
  2. Dark Red
krajina pôvodu: Čína
popis: plastové fľašky s bielym uzáverom, viď obrázok

0724_foto2

Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť nepovolenej  látky (4-methyl-mphenylenediamine 1020 mg/kg  a 1577 mg/kg ).

 

4. hlásenie č. 725/ 13

názov: farba na tetovanie – „Classical Tattoo Peach“
značka: Classical Tattoo
výrobná dávka/typ: Red (Peach)
krajina pôvodu: Čína
popis: 5 ml, plastová fľaška, viď obrázok

0725_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej  látky (4-methyl-mphenylenediamine 1331 mg/kg ).

 

Vyššie uvedené výrobky – farby na tetovanie nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

5. hlásenie č. 672/ 13

názov: XG Processing Cream -  kúry na vlasy – pre profesionálne použitie
značka: Paul Mitchell
výrobná dávka/typ:XG Processing Cream 5 Volume  1.5 % 1000 ml
XG Processing Cream 10 Volume 3.0 % 1000 ml
XG Processing Cream 20 Volume 6.0 % 1000 ml
XG Processing Cream 30Volume  9.0 % 1000 ml
XG Processing Cream 40 Volume 12.0 % 1000 ml
krajina pôvodu: Taliansko
popis: biele plastové fľaše s farebnými etiketami, viď obrázok

0704_foto

Po použití uvedených výrobkov došlo u niektorých spotrebiteľov k vzniku alergickej reakcie. Výrobca predpokladá, že prípady intolerancie na výrobky vznikli v súvislosti zo zavedením nových vôní. Z tohto dôvodu výrobca sťahuje výrobky z trhu aj od spotrebiteľa a vykonáva nápravné opatrenia.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).