Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 18.12.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Veľkej Británii a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1834/ 12

názov: Freckle Cream – krém na čistenie pokožky tváre
značka: Stillmans
výrobná dávka: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
popis: červená kartónová škatuľka, téglik s bielym krémom, viď obrázok

1834_foto2

Vo výrobku bola zistená prítomnosť medi, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 221) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Meď sa akumuluje v ľudskom organizme a môže spôsobiť poškodenie nervového systému.

Ďalej výrobok nie je správne označený. Na výrobku sa nenachádza výrobná šarža, zloženie ani adresa zodpovednej osoby.

 

2. hlásenie č. 1835/ 12

názov: Skin Bleaching Cream – krém na bielenie pokožky
značka: Stillmans
výrobné dávky: expires 01/2015, expires 12/2014, expires 11/2014
krajina pôvodu: Pakistan
popis: zelená kartónová škatuľka, téglik s bielym krémom, viď obrázok, viď obrázok

1835_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť medi, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 221) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Meď sa akumuluje v ľudskom organizme a môže spôsobiť poškodenie nervového systému.

Ďalej výrobok nie je správne označený. Na výrobku sa nenachádza výrobná šarža, zloženie ani adresa zodpovednej osoby.

 

3. hlásenie č. 1860/ 12

názov: „Coconut Body Peeling“ -  telový peeling
značka: neuvedená
výrobná dávka:  11051013, EAN 67777001531000000125
krajina pôvodu: Čína
popis:  100 ml, priesvitná tuba s hnedým vrchnákom, viď obrázok

1860_foto

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit aeróbnych mezofilných mikroorganizmov. Pre ľudí so zníženou imunitou a cystickou fibrózou  môže výrobok  predstavovať vážne riziko vzniku zápalov.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).