Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 18.12.2008

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány  v Portugalsku, Belgicku  a v Írsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. názov: Restructuring hair mask - vlasová maska, značka: Optima
krajina pôvodu:  Taliansko
čiarový kód: 8 028149 000 141
popis: viď. obrázok, Maska je podporný vlasový výrobok na poškodené hlasy s obsahom 150 ml s označením "OPTIMA - RESTRUCTURING TREATMENT FOR DAMAGED AND CURLED HAIR". 

obr1   obr2

Uvedený výrobok obsahuje v zozname zložiek látku bishydroxyethyl biscetyl malonamide (N,N´-dihexadecyl-N,N´-bis(2-hydroxyetyl) propándiamid), ktorej použitie v kozmetických výrobkoch je zakázané (Smernica Komisie 2007/1/ES, ktorá dopĺňa smernicu Rady 76/768/EHS, Príloha II - Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, referenčné číslo 1243). Táto látka môže spôsobiť podráždenie očí a riziko poškodenia plodnosti.

 

 

2. názov: Topclaire plus Lait éclaircissant hydratant (zvlhčujúci a zosvetľujúci krém), značka: Topclaire Plus
krajina pôvodu:  Kongo ( býv. Zair)
výrobná dávka: FAB 05/08, EXP 05/10
popis: viď obrázok, biela fľaša, ružový uzáver, ružový text. Hydrochinón je uvedený v zozname zložiek. 

obr3   obr4   obr5

Uvedený výrobok obsahuje hydrochinón - látku, ktorá sa môže požívať iba do výrobkov na farbenie vlasov a do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

 

 

3. názov: Vanity Organiser Cildren´s Set,  značka: Girlz

výrobca: neznámy,
krajina pôvodu:  Čína
výrobná dávka: GF060715
čiarový kód: 1370576
popis: viď obrázok, detská kozmetická súprava obsahujúca 27 rôznych výrobkov (očné tiene, lesk na pery, rúže a lak na nechty)

obr6   obr7

Uvedený kozmetický výrobok obsahuje olovo, čo je v rozpore s prílohou č.2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 289) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Olovo a jeho zlúčeniny je látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie. Zvlášť toxický pre deti.

 

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.