Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 17.9.2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán  v Českej republike, v Írsku a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1.hlásenie: č.A12/01279/21

názov: bk HAIR STYLING GEL – gél na vlasy
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 12-2021
čiarový kód: 5906608002000
krajina pôvodu: Poľsko
výrobca: AROMATICA SP.ZO.O.,
                UL.DWORSKA 1A
                42165 LIPIE, Poľsko
popis:  150ml, priehľadný plastový téglik naplnený gélom na vlasy v rôznych farbách (modrá, biela, žltá, ružová a zelená) s bielym skrutkovacím uzáverom, viď obrázky

A12_01279_21_foto1

Vo vyššie nezmývateľnom výrobku v zozname zložiek je uvedená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on) a Methylisothiazolinone (2-Metylo-2H-izotiazol-3-on), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Ďalej, kontrolný orgán uviedol v uvedenom hlásení, stiahnutie výrobku z trhu.

 

2.hlásenie: č.A12/01280/21

názov: Platinum Skin Beautifying Milk Maxi-Tone - výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: Clear Essence
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: O LOT# 190812 -1
                            EXP: 08/21
                            EF141
čiarový kód: 737192001002
krajina pôvodu: Spojené štáty americké
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: eBay
popis:  Dvojfarebný vonkajší obal výrobku, predná strana je ružovej a béžovej farby. Druhá strana obalu je modrobiela, na ktorej sú uvedené informácie o výrobku vo francúzskom jazyku, viď obrázky.

A12_01280_21_foto1

Vo  vyššie uvedenom výrobku na obale v zozname zložiek bola uvedená prítomnosť látky Hydroquinone (2,0%), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č.1339 a s prílohou č.3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 14) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Hydrochinón je látka, ktorá sa používa do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

Doplňujúce informácie k uvedeným hláseniam:

 

3.hlásenie č.A12/01046/21 (verzia 2)

názov: Sheesha Beauty Cream – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: Sheesha
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: Reeve Cosmetics
                Phone 00923136751187
                Mingora Sawat, Pakistan
popis:  výrobok v okrúhlej plastovej nádobe zabalený v obdĺžnikovom kartónovom obale,

na výrobku sa uvádza: „ Mfg. Date: 07-2020, Exp. Date. 06-2023“ , viď obrázky

A12_01046_21_foto1  

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť ortuti v množstve 12600 mg/kg a látka clobetasol propionate 0,07%,  čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221 a položka č.300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

4.hlásenie č.A12/01047/21 (verzia 2)

názov: Thai Beauty  Cream for Night Use – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: AQSA Cosmetics
typ výrobku/číslo výrobku: Best before: December 2021
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 9781855682986
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: AQSA Cosmetics
                Phone 00302067606
                Karachi, Pakistan
popis: nočný krém na  akné, pupienky, tmavé kruhy a pehy,

výrobok v okrúhlej plastovej nádobe, zabalený v obdĺžnikovom kartónovom obale,  viď. obrázky.

A12_01047_21_foto1

A12_01047_21_foto2

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť ortuti v množstve 10900 mg/kg, čo je v rozpore  s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka  č. 221)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu.

 

5.hlásenie č.A12/01058/21 (verzia 2)

názov: Bronz Tone Maxi Tone – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 6182000108765
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: neuvedené
popis: výrobok v zlatom farebnom plastovom tégliku,  viď obrázky

A12_01058_21_foto1

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku - Clobetasol propionate 0,02 (hmot.%), čo je v rozpore  s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka  č. 300)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Clobetasol propionate patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

 

6.hlásenie č.A12/01059/21 (verzia 2)

názov: El Nett Cream – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 2915
čiarový kód: 6181100420302
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: H Cosmetiques CI
               09BP
               4657
               Abidjan, Ivory Coast
popis: výrobok v kovovej tube s bielym vrchnákom zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky

A12_01059_21_foto1

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prekročená  koncentrácia kyseliny salicylovej  (Salicylic acid 25,0 hmot.% ), čo je v rozpore s prílohou č.3 (Zoznam  látok, ktoré nesmú byť prítomné  v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č.98b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

7.hlásenie č.A12/01060/21 (verzia 2)

názov: Shivanya Beauty Cream– výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: Shivanya
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 6000980911049
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: ACSA Cosmetics
                Phone 03002067606
                Karachi, Pakistan
popis: výrobok v okrúhlej plastovej nádobe zabalený  kartónovej škatuľke,

na výrobku sa uvádza: „ Mfg.Date: Sep 2020, Exp. Date: Sep 2023“, viď obrázky

A12_01060_21_foto1

A12_01060_21_foto2

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť ortuti v množstve 9270 mg/kg, čo je v rozpore  s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka  č. 221)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ortuť sa kumuluje v ľudskom tele a môže poškodiť obličky, mozog, nervový systém, môže ovplyvniť aj reprodukciu.

 

8.hlásenie č.A12/01061/21 (verzia 2)

názov: New Light Zaban Cream– výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 356
čiarový kód: 6181100422955
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: H Cosmetiques IC
                R8
                Abidjan, Ivory Coast
popis: výrobok v kovovej tube s plastovým uzáverom zabalený kartónovej škatuľke,

na výrobku sa uvádza „Mfg. Date: 0820, Expiraty date: 08 – 2027“, viď obrázky

A12_01061_21_foto1

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prekročená koncentrácia kyseliny salicylovej  (Salicylic acid 26,1 hmot.%) , čo je v rozpore s prílohou č.3 (Zoznam  látok, ktoré nesmú byť prítomné  v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č.98b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

9.hlásenie č.A12/01062/21 (verzia 2)

názov: La Bamakoise Tamarin Creme – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 229
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: H Cosmetique IC
                09BP
                1886
                Abidjan  09, Ivory Coast
popis: výrobok v kovovej tube s plastovým uzáverom zabalený v kartónovej škatuľke,

na výrobku sa uvádza „Mfg.date: 12-19, Exp. Date: 12-2026“, viď obrázky

A12_01062_21_foto1

A12_01062_21_foto2

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prekročená koncentrácia kyseliny salicylovej (Salicylic acid 31,9 hmot.%), čo je v rozpore  s prílohou 3 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka  č. 98b)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Kontrolný orgán vo Švédsku vo vyššie uvedených hláseniach (verzia 2) dodatočne doplnil informáciu, kde vydal zákaz uvedenia výrobkov na trh a udelil ďalšie sprievodné opatrenia.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.