Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 17.9.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Taliansku a v Portugalsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1403/ 12

názov: farba na tetovanie – Golden Rod
značka: INTENZE
výrobná dávka: Y59O41IMX40, Lot SS74,
krajina pôvodu: USA
popis:  fľaška obsahujúca pigment žltej farby, viď obrázok

1403_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej látky (aromatický amín, o-anisidine – 190 mg/kg). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up). Látka by sa nemala vyskytovať vo farbách na tetovanie vzhľadom na jej možné karcinogénne, mutagénne, alergické a pre reprodukciu toxické vlastnosti.

 

2. hlásenie č. 1415/ 12

názov: Caro light lightening lotion – lotion na zosvetlenie pokožky
značka: Caro
výrobná dávka: dátum výroby – F:07/11, E: 07/13, čiarový kód: 9 501101 371743,
krajina pôvodu: Demokratická republika Kongo (Zair)
popis:  15 ml, platová fľaška bielej a oranžovej farby s oranžovým uzáverom, viď obrázok

1415_foto

V zozname zložiek uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.

 

3. hlásenie č. 1416/ 12

názov: Treating Lightening Complexion Oil (with extracts of fruits acides) – olej na zosvetlenie pokožky s extraktom z ovocných kyselín
značka: L´Abidjanaise
výrobná dávka: LOT:223HE ABJ, čiarový kód: 6 186000 034550, FAB: 06/01/2012, EXP: 05/01/2015
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
popis: 125 ml, platová fľaška bielej a oranžovej farby s bielym uzáverom, s popisom v oranžovej a zelenej farbe, viď obrázok

1416_foto

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.

Použitie hydrochinónu v kozmetických výrobkoch na bielenie pokožky je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Hydrochinón je látka , ktorá sa môže požívať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.

 

4. hlásenie č. 1417/ 12

názov: Vit-FÉE Crème - krém
značka: Vit-FÉE
výrobná dávka: 090 163, FAB: 10/09, EXP: 10/14
krajina pôvodu: Taliansko
popis:  30 g, biela pastová tuba s bielym uzáverom, viď obrázok

1417_foto

Výrobok obsahuje látku clobetasol propionate (0,05 g), čo je v  rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 300 – glukokortikoidy) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

5. hlásenie č. 1418/ 12

názov: SKIN LIGHT CARROT cream – krém na zosvetlenie pokožky
značka: SKIN LIGHT
výrobná dávka: 110128, FAB: 08/11, EXP: 08/16
krajina pôvodu: Taliansko
popis:  30 g, biela pastová tuba s bielym uzáverom, viď obrázok

1418_foto

Výrobok obsahuje látku clobetasol propionate (0,05 g), čo je v  rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 300 – glukokortikoidy) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

Glukokortikoidy sa používajú pri liečbe kožných ochorení. Dlhodobým používaním takýchto kozmetických výrobkov môže dôjsť k poškodeniu zdravia (opuchy, akné, kontaktná dermatitída a pod.)

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).