Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 17.8.2007

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje všetkých spotrebiteľov na výskyt nebezpečnej zubnej pasty na území Slovenskej republiky:

Dr. Cool whitening - zubná pasta s bieliacim účinkom

Dátum výroby 15/02/2007

Dátum spotreby: 15/02/2010

výrobca: Jiangsu Chinasunhua,

krajina pôvodu: Čína

dovozca: Adams, k.s. Košice, Slovakia

 

obr1

 

obr2

 

Uvedená zubná pasta obsahuje dietylén glykol (DEG), vysoko toxické organické rozpúšťadlo, ktoré sa používa ako nemrznúca zmes. Po požití môže spôsobiť zvracanie, závrate, zlyhanie obličiek, problémy s dýchaním, kŕče a dokonca kómu. Pri dlhodobej expozícii predstavuje riziko najmä pre deti a spotrebiteľov chorých na obličky alebo pečeň.

Spotrebiteľom odporúčame, aby si predmetný výrobok nekupovali a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali.