Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 17.4.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Estónsku a v Rakúsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 561/ 14

názov: kozmetický roztok na zhrubnutú pokožku
značka: „CYΠEPЧИCTOTEЛO“
výrobná dávka/typ:  batch nr 29, 09.2013, čiarový kód: 4607082850255
krajina pôvodu: Ruská federácia
popis: plastové fľaštičky obsahujúce 1 ml a 3 ml roztoku s aplikátorom, zabalené v bielej kartónovej škatuľke, viď obrázky

0561_foto    0561_foto2

Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia látok: potassium a sodium hydroxide (20%), čo je v rozpore  s prílohou č. 3  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 15a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.    

 

2. hlásenie č. 581/ 14

názov: krém na bielenie pokožky
značka: MEDICAM
výrobná dávka/typ: 08C13, čiarový kód: 6291101520595
krajina pôvodu: Pakistan
popis:  viď obrázky

0581_foto

0581_foto2

Vo výrobku na zosvetlenie pokožky bola zistená prítomnosť ortuti (38 800 mg.kg-1), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ortuť sa hromadí v ľudskom organizme a môže spôsobiť poškodenie nervového systému.