Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 17.12.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Francúzsku v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1999/ 14

názov: farba na tetovanie – Bluebird black Ink
značka: Waverly Color Company
výrobná dávka/typ:  Bluebird black Ink
krajina pôvodu: USA
popis: 12 fluid ounces, plastová fľaška,  viď obrázok

1999_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkov (1,13 mg. kg-1 ). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

2. hlásenie č. 2023/ 14

názov: Chocolate Spinkle Lip Gloss – lesk na pery
značka: NPW
výrobná dávka/typ:  5.060081.144012, 5.060081.144005, 5.060081.143992, 5.060081.144029, 5.060081.144036
krajina pôvodu: Taiwan
popis: 1,6 g malé nádobky s leskami na pery pripomínajúce koláčiky,  viď obrázky

2023_foto2

2023_foto3

Výrobky nie sú v súlade s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Kozmetické výrobky sú prezentované ako potraviny (tvar, vôňa, farba, vzhľad, balenie), čím by mohlo dôjsť k zámene za potraviny, v zmysle smernice Rady 87/357/EHS o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné než v skutočnosti sú a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).