Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 17.12.2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Litve, v Španielsku a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1807/ 13

názov: „Children's cream with camomile“ – krém pre deti s kamilkami
značka: „Family Doctor“
výrobná dávka/typ: art No. 8520, EAN: 4823015918520
krajina pôvodu: Ukrajina
popis: 42 ml, krém pre deti s kamilkami určený špeciálne pre citlivú detskú pokožku,  plastová tuba s obrázkom kamiliek a hlavy dieťaťa, viď obrázok

 

1807_foto

Krém obsahuje látku phenoxyisopropanol (0,0428 %), čo je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 54) a s prílohou č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 43) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Túto látku je možné používať len do výrobkov, ktoré sa zmývajú.

 

2. hlásenie č. 1835/ 13

názov: „Dora the Explorer“ –  tekuté mydlo na ruky
značka: Nickelodeon
výrobná dávka/typ: ref. en003, 5206642000100
krajina pôvodu: neznáma
popis: 300 ml, tekuté mydlo na ruky v plastovej nádobe s pumpičkou, viď obrázok

1835_foto

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený prekročený povolený obsah mikroorganizmov. V prípade aplikácie uvedeného výrobku na poškodenú detskú pokožku, výrobok by mohol spôsobiť vznik infekcie. Upozornenia a návod na použitie neboli uvedené v štátnom jazyku krajiny, v ktorej bol výrobok predávaný.

 

3. hlásenie č. 1851/ 13

názov: farba na tetovanie
značka: Silverback Ink
výrobná dávka/typ: black 11, B 461092512, best before date: 25. 9. 2014
krajina pôvodu: USA
popis: plastová fľaška s vrchnákom na kvapkanie, viď obrázok

1851_foto2

Vo výrobku bola zistená prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU - 28097 μg.kg-1) a látky benzo(a)pyrene (290 μg.kg-1 ) .

Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).