Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 17.1.2018

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nórsku, v Nemecku a v Taliansku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 2/18
názov: Sheba Nails brush on Resin – lepidlo na umelé nechty
značka: Sheba Nails
výrobná dávka: Lot nr. 0316
krajina pôvodu: USA
výrobca: Sheba Professional Nail Products Inc., 5681 South Beech, daly road, dearborn heights, Michigan 48125, United States
popis: biela fľaška, viď obrázok

1-2-18

Vo výrobku na nechtový dizajn bolo zistené prekročené množstvo látky - hydrochinón, čo je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 14) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

 

2. hlásenie č. 15/18
názov: Lightening Beauty Lotion – výrobok na bielenie pokožky
značka: BSQ/Caro bright+
výrobná dávka: Lot: L 16351A, čiarový kód: 8 713887000088
výrobca: neuvedené
popis: 500 ml, plastová fľaša zabalená v celofáne, viď obrázok

2-15-18

Vo výrobku na bielenie pokožky sa nachádza látka kojic acid v množstve 2,66 g/100 g , čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky, ktorá je aplikovaná na veľký povrch pokožky.

 

3. hlásenie č. 28/18
názov: Bright Red – farba na tetovanie
značka: Intenze
výrobná dávka: SS241
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 215 NJ-17, Rochelle Park, New Jersey 07662, United States
popis: 29,6 ml, fľaška s červeným pigmentom, viď obrázok

3-28-18

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky: Anisidine (31 mg.kg-1 ).

 

4. hlásenie č. 34/18
názov: Dark Red – farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
výrobná dávka: 11.06.15
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink, Brigton 7987, Lochlin DR Michigan, United States
popis: fľaška s červeným pigmentom, viď obrázok

4-34-18

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky: Anisidine (18 mg.kg-1 ).

 

5. hlásenie č. 35/18
názov: Lighting Yellow – farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
výrobná dávka: 16488
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink, Brigton 7987, Lochlin DR Michigan, United States
popis: fľaška so žltým pigmentom, viď obrázok

5-35-18

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok: Anisidine (97 mg.kg-1 ) a Toluidine (126 mg.kg-1 ) .

Vo vyššie uvedených výrobkoch sa nachádzajú látky, ktoré patria medzi aromatické amíny, ktoré nesmú byť prítomné vo farbách na tetovanie. Výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).