Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 17.10.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Bulharsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1533/ 14

názov: BAOLOSHI  - rúže na pery
značka: BAOLISHI
výrobná dávka/typ:  
1.Baolishi #81 – obal ružovej a striebornej farby s označením: „ 24 Hours Lasting Finish. Intensive wear lipstick, 3,5g, Best before: 12.2018
2.Baolishi #87 – obal transparentný a hnedej farby s označením: „Vitamin A, C, 3,5g, Best before: 12.2017
krajina pôvodu: Čína
popis: viď obrázok

1533_foto2

 

2. hlásenie č. 1637/ 14

názov: BAOLOSHI  - rúž na pery
značka: BAOLISHI
výrobná dávka/typ:  Baolishi #72 – obal čiernej farby s priesvitným vrchnákom a s označením: „ Baolishi Lipstick. Made in P.R.C.24“, 3,5g, Best before: 04.2017
krajina pôvodu: Čína
popis: viď obrázok

1637_foto3

 

V uvedených kozmetických výrobkoch bolo zistené prekročené povolené množstvo ťažkých kovov (olova a kadmia), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 68 a č. 289) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).