Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 17.10.2011

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku a v Portugalsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1027/ 11

názov: 14-Day Clear N Smooth Complexion Toning Milk – Laid de Beaute – Organic Brightener – Improved Formula
značka: Clear-N-Smooth – H Organic Brightener
krajina pôvodu:  USA
výrobná dávka: No: 072610, best-before date: July 2012, čiarový kód: 4093900053
popis: 185 ml, bledohnedý krém, biela platová fľaša s 2 červenými etiketami, viď obrázok

1027_foto

Uvedený kozmetický výrobok obsahuje látku kojic acid (2,69%). Na základe stanoviska Vedeckého výboru pre kozmetické výrobky a nepotravinárske výrobky určené pre spotrebiteľov (SCCP/1182/08) použitie látky kojic acid v najvyššej koncentrácii 0,1% vo výrobkoch na starostlivosť o pokožku predstavuje riziko poškodenia zdravia spotrebiteľa.  

Distribútor dobrovoľne nariadil stiahnutie výrobkov od spotrebiteľov.

 

2. hlásenie č. 1104/ 11

názov: Treating-lightening Complexion Lotion with extracts of fruit acids – lotion na zosvetlenie pokožky
značka: L'Abidjanaise
krajina pôvodu:  Pobrežie Slonoviny
výrobná dávka: 1) 250 ml, 560E AB, Fab: 13/10/2010, Exp: 12/10/2013
2) 500 ml, 689E AB, Fab: 28/12/2010, Exp: 27/12/2013
popis: platová fľaša bielej a oranžovej farby s bielym vrchnákom, viď obrázok

1104_foto3   1104_foto5

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.

 

3. hlásenie č. 1105/ 11

názov: Lightening beauty lotion With Carrot Extract and Vitamin E – lotion na zosvetlenie pokožky
značka: Méti'cée
krajina pôvodu:  Pobrežie Slonoviny
výrobná dávka: u/LM 250 ml, Fab: 11/10, Exp: 11/12
popis: 250 ml, biela fľaša s červeným štítkom a čiernym popisom, viď obrázok

1105_foto2

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.

 

4. hlásenie č. 1106/ 11

názov: „Carowhite – Lightening beauty soap with carrot oil – mydlo na zosvetlenie pokožky
značka: CARO
krajina pôvodu:  Pobrežie Slonoviny
výrobná dávka: Fab: 03/2010, Exp: 02/2014, čiarový kód: 9 501101 373082
popis: 180 g, kartónová škatuľka bielej a oranžovej farby s mydlom oranžovej farby, viď. obrázok

1106_foto1

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.

 

5. hlásenie č. 1107/ 11

názov: Caro Clear Original Lightening Beauty Soap– mydlo na zosvetlenie pokožky
značka: CARO
krajina pôvodu:  Pobrežie Slonoviny
výrobná dávka: Fab: 01/04/2009, Ex: 01/04/2012
popis: 225 g,kartónová škatuľka bielej a oranžovej farby s mydlom oranžovej farby, viď. obrázok

1107_foto1

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.

 

6. hlásenie č. 1108/ 11

názov: Lightening beauty cream Caro White with carrot oil – krém na zosvetlenie pokožky
značka: CARO
krajina pôvodu:  Demokratická republika Kongo (Zair)
výrobná dávka: 12A17753/12, Fab: 21/01/11, Exp: 21/01/13, čiarový kód: 9 501101 373013
popis: 500 ml, plastový téglik oranžovej a bielej farby s oranžovým vrchnákom, viď. obrázok

1108_foto1

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje hydrochinón.

 

Použitie hydrochinónu v kozmetických výrobkoch na bielenie pokožky je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Hydrochinón je látka , ktorá sa môže požívať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.
 

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).