Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 16.9.2019

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku a v Poľsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1350/19

názov: Hyaluronic Fluid-Gel  – gél
značka: AQUA KE AI DE, MEITAN®
typ: N0.MHM9126, Code K-33
výrobná dávka : 16K11-53-026, Man Date: 07.01.2017, EXP: 06012020
čiarový kód: 6947790779126
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Guangzhou OBO Cosmeti c Co.,Ltd, B, Phase 2, Xi ngfa Pl aza, 138Ji c hangRd., Baiyun Ar ea, Guangzhou, Guangdong, People's Republic of China
popis: 10 ml, tuba s gélom v kartónovej škatuľke, viď obrázky

1350_foto1

1350_foto2
 

Vo výrobku sa nachádza látka -  methylisothiazolinone (0,00659%), čo je v rozpore s prílohou V (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, referenčné číslo 57) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Látka je povolená len do zmývateľných výrobkov.

 

2. hlásenie č. 1354/19

názov: Natural Hair Color – prírodné farby na vlasy
značka:  Khadi
výrobné dávky: Batch no. 467, date of expiry: 03/2022 (black)
atch no. 469, date of expiry: 04/2022 (dark brown)
typ výrobku: KHA-009, Black, KHA-010. Dark brown
krajina pôvodu: India
výrobca: Khadi Naturprodukte GmbH & Co. KG, Riete 8, 31737 Rinteln, Germany
popis: viď obrázky

1354_foto1   1354_foto2

Vo výrobkoch bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Mikrobiálna kontaminácia môže spôsobiť lokálne infekcie a podráždenie.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).