Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 16.7.2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

1.hlásenie č.A12/01046/21

názov: Sheesha Beauty Cream – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: Sheesha
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: Reeve Cosmetics, Phone 00923136751187, Mingora Sawat, Pakistan
popis:  výrobok v okrúhlej plastovej nádobe zabalený v obdĺžnikovom kartónovom obale, na výrobku sa uvádza: „ Mfg. Date: 07-2020, Exp. Date. 06-2023“ , viď. obrázky

A12_01046_21_foto1

A12_01046_21_foto2

A12_01046_21_foto3

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť ortuti v množstve 12600 mg/kg a látka clobetasol propionate 0,07%,  čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221 a položka č.300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

2.hlásenie č.A12/01047/21

názov: Thai Beauty  Cream for Night Use – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: AQSA Cosmetics
typ výrobku/číslo výrobku: Best before: December 2021
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 9781855682986
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: AQSA Cosmetics, Phone 00302067606, Karachi, Pakistan
popis: nočný krém na  akné, pupienky, tmavé kruhy a pehy, výrobok v okrúhlej plastovej nádobe, zabalený v obdĺžnikovom kartónovom obale,  viď. obrázky.

A12_01047_21_foto1

A12_01047_21_foto2

A12_01047_21_foto3

A12_01047_21_foto4

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť ortuti v množstve 10900 mg/kg, čo je v rozpore  s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka  č. 221)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.