Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 16.2.2015

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov na tetovanie v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 12/ 15
názov: Light Red tattoo ink – farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
výrobná dávka/typ: 147 E06, Lot: D 147
krajina pôvodu: USA
popis: 30 ml, viď obrázok

1215

Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo niklu (9,56 mg. kg-1) a prítomnosť látky 4-methyl –m-phenylenediamine (5521 mg. kg-1 ).

2. hlásenie č. 133/ 15
názov: Energy Ink – farba na tetovanie
značka: Vibes
výrobná dávka/typ: Bright Green
krajina pôvodu: Nemecko
popis: 8 ml, zelená tekutina v malej plastovej fľaške s biely vrchnákom, viď obrázok

13315

Vo výrobku bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu (Candida lipolytica).

Vyššie uvedené výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -
(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).