Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 16.1.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku a v Rumunsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 36/ 12

názov: Croldi handwash – pasta na umývanie rúk
značka: Croldi
výrobná dávka: 2011/05.11 19056
krajina pôvodu:  Nemecko
popis: 500 ml, platový téglik, viď obrázok

0036_foto1

0036_foto2

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože obsahuje potenciálne patogénny mikroorganizmus Enterobacter gergoviae, ktorý môže spôsobovať infekcie.

 

2. hlásenie č. 38/ 12

názov: Compact powder – púder
značka: QIANYU
krajina pôvodu:  Čína
výrobná dávka: MS008, čiarový kód: 6 936876802209
popis: 11.03 g, výrobok je zabalený v čiernej platovej škatuľke s priesvitným vrchnákom, viď obrázok

0038_foto1

0038_foto2

Výrobok obsahuje ťažké kovy: olovo (2 mg/kg) a arzén (0,281 mg/kg), čo je v  rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položky č. 289 a 43 ) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

3. hlásenie č. 39/ 12

názov: „Beauty Eyeshadow Kit“ – make up súprava
značka: RUBY ROSE
krajina pôvodu:  Čína
výrobná dávka: neuvedená
popis: 7 g, make up súprava s 18 rôznymi farbami, plastová škatuľka, viď obrázok

0039_foto1

0039_foto2

Výrobok obsahuje ťažké kovy: olovo (2,1 mg/kg) a chróm (10 mg/kg), čo je v  rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položky č. 289 a 97) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).