Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 16.10.2017

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky informoval o výskyte nebezpečného kozmetického výrobku hláseného cez systém RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky): hlásenie č. 613/17

názov:  Balea Creme Seife Buttermilk &Lemon – tekuté mydlo
značka: dm Balea
výrobná dávka: Lot: 637541 a 637542 s dátumom spotreby: 06.2019
výrobca: Rudolf Lenhart GmbH &Co. KG, Liststr. 2-4, 71336 Waiblingen-Neustadt, Germany
popis: 500 ml, biela fľaša so žltou pumpičkou, so žltým popisom, viď obrázok

 

0613_1

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Výrobca nariadil stiahnutie predmetných výrobných dávok výrobkov od spotrebiteľov a ich likvidáciu.

Na základe predmetného hlásenia bolo uskutočnené rokovanie so zástupcom spoločnosti, ktorý uviedol, že výrobky daných šarží neboli na Slovenský trh dodané. Spoločnosť predložila dodacie listy od decembra 2016, z ktorých je zrejmé, že predmetné šarže neboli dodané. Ďalej bola predložená e-mailová informácia na filiálky k stiahnutiu tekutého mydla (preventívne opatrenie spoločnosti dm drogerie markt s.r.o.). Táto informácia je zároveň dostupná na sociálnej sieti a internetovej stránke spoločnosti. Spoločnosť dm drogerie markt s.r.o. už bola informovaná o nevyhovujúcich výrobkoch v apríli 2017 od dm drogerie markt – Nemecko.

V prípade hlásenia o nebezpečnom výrobku má spotrebiteľ právo vrátiť výrobok (predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi), ak  vlastní presne identický druh nebezpečného výrobku, ktorý bol zverejnený.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).