Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 15.8.2018

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Chorvátsku, Francúzsku a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1120/18

názov: Bright Red – červená farba na tetovanie
značka: Intenze
výrobná dávka: SS258, art. st 1007BR, expiry date: 31. 07. 2022
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc, 215 Routh 17 South, Rochelle Park, New Jersey, United States
popis: 30 ml, plastová fľaška s červenou farbou na tetovanie, viď obrázok

1120_foto1

Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo pre bárium (62 mg.kg -1), ortuť (0,32 mg.kg -1) a kadmium (0,62 mg.kg -1).

 

2. hlásenie č. 1122/18

názov: Bright Orange – oranžová farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
výrobná dávka: E081, lot G-125 – MPG date 03.2017, exp. date 03. 2020
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink, Inc., 7987 Lochlin Drive, Brighton, MI 48116, United States
popis: 30 ml, plastová fľaška s oranžovou farbou na tetovanie, viď obrázok

1122_foto1

Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo pre bárium (75 mg.kg -1) a olovo (14,7 mg.kg -1).

 

 

3. hlásenie č. 1162/18

názov: Black Sabbath – čierna farba na tetovanie
značka: World Famous tattoo ink
výrobná dávka: lot: WFBS170506, batch: B322587, exp. date 06.11. 2020, čiarový kód: 813082026963
krajina pôvodu: USA
výrobca: World Famous Tattoo Ink, 95-0 Hofman lane, Islandia, NY, United States
popis: 30 ml, plastová fľaška s čiernou farbou na tetovanie, viď obrázok

1162_foto1

Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo pre bárium (92 mg.kg -1).

 

Vyššie uvedené výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

4. hlásenie č. 1197/18

názov: Apple & Raspberry bath Mallow, bath soap  – výrobok do kúpeľa
značka: Bomb cosmetics
výrobná dávka/ čiarový kód: 5 037028 259085
výrobca: Get fresh cosmetics LTD, Unit 4, Wallisdown Road Ind Est, 502 Wallisdown Road, Bournemouth, Dorset, United Kingdom
popis: výrobok do kúpeľa v tvare koláčika, viď obrázky

1197_foto1

1197_foto2

Vyššie uvedený výrobok pripomínajúci potravinu nie je bezpečný, pretože má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ho zamenia s potravinou a v dôsledku toho ho môžu vkladať do úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva.

Výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

5. hlásenie č. 15/18 – doplnenie hlásenia

názov: Lightening Beauty Lotion – výrobok na bielenie pokožky
značka: BSQ/Caro bright+
výrobná dávka: Lot: L 16351A, čiarový kód: 8 71 38 87 00 00 88
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
dovozca: Aheco African Food & Cosmetics BV, Gezellenstraat 23, 3861 RD Nijkerk,
The Netherlands
popis: plastová fľaša zabalená v celofáne, viď obrázky

15_foto1

15_foto3

Vo výrobku na bielenie pokožky sa nachádza látka kojic acid v množstve 2,66 g/100 g , čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky, ktorá je aplikovaná na veľký povrch pokožky.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).