Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 15.7.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Rakúsku a vo Francúzsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1058/ 14

názov: lotion na bielenie pokožky
značka: Bio-Claire
výrobná dávka/typ:  neuvedené
krajina pôvodu: Senegal
popis: 350 ml/ 11.8 fl oz g, biela plastová fľaša s telovým lotionom, viď obrázok

1058_foto

Výrobok obsahuje látku clobetasol propionate.

 

2. hlásenie č. 1060/ 14

názov: lotion na bielenie pokožky
značka: CARO LIGHT
výrobná dávka/typ:  Lot : F0712
krajina pôvodu: Demokratická republika Kongo
dovozca: KAZY BEAUTY, Unit 755b Garnett, INdustrial Estada, WD95 96GN, London, UK
popis: 30 ml, plastová fľaša s oranžovým vrchnákom, viď obrázok

1060_foto

Výrobok obsahuje látku clobetasol propionate.

 

Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť látky clobetasol propionate, ktorá patrí medzi glukokortikoidy. Glukokortikoidy sa nachádzajú v prílohe č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).