Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 15.12.2006

Informácia o nebezpečných kozmetických výrobkoch

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe informácií, ktoré získal zo systému RAPEX (systém rýchlej výmeny informácií o výskyte nebezpečných nepotravinových výrobkov na území Európskej únie), upozorňuje na možný výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Slovenskej republike:

 

Názov kozmetického výrobku nerozoznateľný (čínsky text) - súprava: denný pleťový krém proti nepriaznivému počasiu a škvrnám a nočný pleťový krém proti pigmentovým škvrnám

výrobca: nerozoznateľný (čínsky text)

krajina pôvodu: nerozoznateľná (čínsky text)

predajca: Georg Kalteis, Kemptener Str. 32, 88178 Heimenkirch, Nemecko

výrobná dávka: CL050708 (uvedená na vnútornom obale)

  obr2   obr3

V uvedených kozmetických výrobkoch bola zistená prítomnosť ortuti (7100 mg/kg a 6600 mg/kg) čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, referenčné číslo 221 - Ortuť a jej zlúčeniny) nariadenia vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Použitie kozmetického výrobku môže spôsobiť ekzém na pokožke. Ďalej bola v uvedených kozmetických výrobkoch zistená prítomnosť N‑nitrózodietanolamínu (379 μg/kg a 118 μg/kg) čo je tiež v rozpore s prílohou č. 2 tohto nariadenia vlády (referenčné číslo 410 - Nitrózamíny). Nitrózoamíny sú látky, ktoré môžu spôsobiť rakovinu.

 

BEREZOVAJA SERIJA - nočný mastný krém na pokožku

výrobca: AO EFFEKT, 61010 Harkov, ul. Georgievskaja 10, Ukrajina, Tel: +380 (57) 719-19-23, +380 (57) 757-47-50

krajina pôvodu: Ukrajina

predajca: Legomer OÜ, Betooni 11B, 11415 Tallinn, Estónsko, Tel (+372) 601 2912, Fax: (+372) 660 3272

výrobná dávka: EAN 4820058760055

obr4   obr5

V uvedenom kozmetickom výrobku sa zistila prítomnosť kvasinky Candida albicans. Zistené kvasinky sú mikroorganizmy, ktoré môžu spôsobiť infekčné zápaly očí a slizníc.

 

AGE CORRECT GROWTH TREATMENT, - FRENCH MANICURE KIT, ‑ NAILGROWTH MIRACLE, - ADVANCED HARD AS NAILS, - DIAMOND SHINE, - MEGA SHINE - kozmetické výrobky na starostlivosť o nechty a úpravu nechtov

výrobca: Sally Hansen, Del Laboratories, Inc., Uniondale, NY 11556, Spojené štáty americké

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

dovozca: A.J.Vouros,  P.O.Box 28254, 2090 Nicosia, Cyprus

výrobná dávka: AGE CORRECT GROWTH TREATMENT   074170197303

FRENCH MANICURE KIT 074170189063

  NAILGROWTH MIRACLE   074170229820

ADVANCED HARD AS NAILS 074170246780

DIAMOND SHINE  074170255409

MEGA SHINE  074170173130

obr6   obr7   obr8   obr9   obr10   obr11   obr12   obr13   obr14   obr15   obr16

 

NUTRA NAIL Maximum "10" Strengthener - kozmetický výrobok na starostlivosť o nechty

výrobca: CCA Industries Inc. East Rutherford, NJ 07073, Spojené štáty americké

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

dovozca: Soyal Trading Ltd., Peireos 14, Strovolos 2023, Nicosia, Cyprus

výrobná dávka: 018515012128

obr17   obr18

V uvedených kozmetických výrobkoch bola zistená prítomnosť dibutylftalátu, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 675) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Dibutylftalát je látka, ktorá môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa alebo môže poškodiť plodnosť.

 

Vzhľadom na voľný pohyb tovaru v členských štátoch Európskej únie je možné, že sa uvedené kozmetické výrobky vyskytujú aj na trhu v Slovenskej republike. Spotrebiteľom, ktorí si ich zakúpili, odporúčame, aby výrobky ďalej nepoužívali.