Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 15.11.2007

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. PROSEPTINE, Anti-adhésif - solution pour application locale
výrobca: GIFRER BARBEZAT laboratory 8-10, rue Paul Bert F-69153 Décines
krajina pôvodu: Francúzsko
kód výrobku: 7618619

obr1

 

Uvedený výrobok spôsobuje popáleniny II.stupňa v oblasti, ktorá prichádza do kontaktu s výrobkom. Výrobok nie je označený varovným symbolom " horľavina" a nie je opatrený vhodným detským uzáverom, čím predstavuje zdravotné riziko najmä pre malé deti.

 

2. Lifosan soft, Gentle wash lotion - jemné tekuté mydlo
výrobca: B. Braun Melsungen AG CH-6020 Emmenbrücke; B.Braun Melsungen AG D-34209 Melsungen
krajina pôvodu: Švajčiarsko
výrobná dávka:6254M24, 11.2008
EAN:7612449076107

obr2

 

3. Papillon Emu Oil Cream
výrobca: G & M Australian Cosmetics, 2/2-14 Atkinson Road Taren Point NSW 2229
krajina pôvodu: Australia
výrobný kód: Lot 21 B 4948 Oct 2011

obr3    obr5

obr6   obr7

 

4. Papillon Ultra, Lanolin, EYE CONTOUR PROTECTION CREAM- očný krém proti vráskam
výrobca: G & M Australian Cosmetics, 2/2-14 Atkinson Road Taren Point NSW 2229
krajina pôvodu: Australia
výrobný kód: B4175

obr8   obr9

 

Tieto výrobky obsahujú v rôznych množstvách látku N - nitrosodiethanolamin - NDELA, čo je v rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 410) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. NDELA je karcinogénna látka kategórie 2, R45.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.