Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 14.3.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 418/ 14

názov: „Acrylic Liquid Purple“ - roztok na nechtový dizajn pre profesionálne použitie
značka: XO
výrobná dávka/typ:  LIQ-002305; MFG Date: 0413, čiarový kód: 5060219230884
krajina pôvodu: USA
popis: 3,78 l (1 GAL), viď obrázok

0418_foto

Výrobok obsahuje látku methyl methacrylate. Ústav pre hodnotenie rizík v Nemecku (BfR) prehodnotil  koncentráciu látky vo výrobku a došiel k záveru, že výrobok môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia.

 

2. hlásenie č. 419/ 14

názov: roztok na nechtový dizajn pre profesionálne použitie
značka: NaiLexus
výrobná dávka/typ: Charge Nr. 3F-0603-A-120
krajina pôvodu: USA
popis: 32 fl. oz., biely kanister, viď obrázok

0419_foto

Výrobok obsahuje látku methyl methacrylate (64 – 78,5%).

 

3. hlásenie č. 420/ 14

názov: roztok na nechtový dizajn pre profesionálne použitie
značka: NaiLexus
výrobná dávka/typ: (Part-Number 3F-0925-A-130 (Lot-Number)
krajina pôvodu: USA
popis: 32 fl. oz., biely kanister, viď obrázok

0420_foto

Výrobok obsahuje látku methyl methacrylate (97,5%). Ďalej výrobok nie je označený v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

Methyl methacrylate má veľmi senzibilizujúci potenciál. Výrobky môžu spôsobiť dlhodobé poškodenie rúk a nechtov.

Vyššie uvedené výrobky nie sú v súlade s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).