Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 14.1.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky – farby na tetovanie:

 

1. hlásenie č. 26/ 14

názov: „Dragon Tattoo Ink “ – farba na tetovanie
značka: Dragon Tattoo Ink
výrobná dávka/typ: TP-1: 77891, TP-2: 77891, TP-3: 77891
krajina pôvodu: Čína
popis: červená farba na tetovanie v plastovej fľaštičke s vrchnákom na kvapkanie, viď obrázky

 

0026_foto1

0026_foto2

Vo výrobkoch bola zistená prekročená maximálna povolená koncentrácia nečistôt pre: aromatické amíny (4-methyl-m-phenylendiamine: 308 mg.kg-1) a ťažké kovy (arzén:  3,10 mg.kg-1, olovo:  2,36 mg.kg-1, nikel: 19,7 mg.kg-1).

 

2. hlásenie č. 30/ 14

názov: farba na tetovanie
značka: Silverback Ink
výrobná dávka/typ: Color Black 11, B 44021213, best before date: 12/2015
krajina pôvodu: USA
popis: plastová fľaška s vrchnákom na dávkovanie, viď obrázok

0030_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkov (celkový obsah PAU – 12,68 mg.kg-1).

 

Výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).