Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 14.11.2019

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Taliansku a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. 1665/19

názov: Lime Green Tattoo pigment  – zelená farba na tetovanie
značka: INTENZE
výrobná dávka : batch SS274
krajina pôvodu: USA
výrobca: : Intenze Products Inc., 215 NJ-17, Rochelle Park, NJ 07662, United States
popis: 29,6 ml, fľaška , viď obrázok

1665_foto

Výrobok obsahuje látky - Anisidine (3 mg. kg-1)a Toluidine (21 mg. kg-1 ).2. hlásenie č. 1692/19

názov: INTENZE True Black Tattoo – čierna farba na tetovanie
značka: Intenze
typ výrobku: Article: ST1019TB
výrobná dávka : Batch: BK144IMX40, Ref.:1036C01918L21081551, LOT: SS 280, Exp: 11/30/2022
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 215 Routh 17 South, Rochelle Park, New Jersey 07662, United States
popis: 29,6 ml, plastová fľaška, viď obrázok

1692_foto

Výrobok zakázané látky: naphthalene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(j)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(e)pyrene, dibenz(a,h)anthracene, konzervant: 1,2-benzisothiazolin-3-one.


Vo vyššie uvedených farbách na tetovanie boli zistené nepovolené látky, čo nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).


Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).