Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 14.11.2006

Informácia

o nebezpečných kozmetických výrobkoch

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe informácií, ktoré získal zo systému RAPEX (systém rýchlej výmeny informácií o výskyte nebezpečných nepotravinových výrobkov na území Európskej únie), upozorňuje na možný výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Slovenskej republike:

 

NEOPROSONE GEL FORTE - gél na zosvetlenie pokožky

obr1

výrobca: ELKO Org. Ltd - CH 6534 San Vittore GR - Švajčiarsko

dovozca: neuvedený

výrobná dávka: 2674 MANUF 07/04 EXPIRY 06/08

 

PROSONE GEL - gél na zosvetlenie pokožky

obr2

výrobca: NICHBEN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

krajina pôvodu: Taliansko

výrobná dávka: 15

 

V uvedených výrobkoch bola zistená prítomnosť glukokortikoidov, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 300) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Látky patriace do skupiny glukokortikoidov sú hormóny, ktorých použitie je možné iba v liečivých prípravkoch.

 

NAIL COLOUR - lak na nechty

obr3   obr4

výrobca: SLEEK international Ltd. Unit 6, 17 Argall Avenue, Leyton, London E10 7QE - Veľká Británia, tel. 0044 (0)20 8988 4987

výrobná dávka: Long formule Nail colour 413

 

V uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť dibutylftalátu, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 675) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Dibutylftalát je látka, ktorá môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa alebo môže poškodiť plodnosť.  

 

ALOSAN 96 % ALOE VERA REPAIR SKIN GEL - gél na regeneráciu pokožky

obr5

výrobca: Dansk Kosmetik Salg A/S, Buderupholmvej 3, Postbox 38, DK-9530 Støyring, Dánsko, tel.: 0045-9686 8696, fax: 0045-9686 8695,

distribútor: Per Aarskog AS, Gran, 1914 Ytre Enebakk, Nórsko, Tel: 0046-64 92 3000,

výrobná dávka: Batch no 1 070807

 

V uvedenom výrobku sa zistil zvýšený celkový počet mikroorganizmov a prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa, ktorý môže spôsobiť zápal kože, slizníc a ucha.

 

Vzhľadom na voľný pohyb tovaru v členských štátoch Európskej únie je možné, že sa uvedené kozmetické výrobky vyskytujú aj na trhu v Slovenskej republike. Spotrebiteľom, ktorí si ich zakúpili, odporúčame, aby výrobky ďalej nepoužívali.