Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 14.10.2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku a v Taliansku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1308/ 13

názov: mydlo na ruky „Nickelodeon“
značka: Delkam Group
výrobná dávka/typ/čiarový kód: 73550001531000000150
krajina pôvodu: Grécko
výrobca: Sambro International Ltd., Dumers Lane, BL9 9UR Bury, United Kingdom
popis: tekuté mydlo v oválnej fľaške s pumpičkou s obrázkom „ Sponge Bob“, viď obrázok

1308_foto

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože bola zistená prítomnosť fakultatívne patogénnych miktoorganizmov rodu Enterobacteriaceae (Klebsiella oxytoca > 10000 KTJ). Klebsiella môže spôsobiť nozokomiálne infekcie u ľudí.

Výrobok bol určený aj na slovenský trh.

 

2. hlásenie č. 1326/ 13

názov: „Nuclear Green“ – farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
výrobná dávka/typ: Batch: E 39, lot 207 3888B
krajina pôvodu: USA
popis:  60 ml fľaška, viď obrázok

1326_foto

Výrobok obsahuje bárium (562 mg.kg-1).

 

3. hlásenie č. 1328/ 13

názov: „Electric Ink Light Shadow black tattoo ink“ – farba na tetovanie
značka: Electric Ink
výrobná dávka/typ: 400415, najlepšie spotrebovať do: 06/2014
krajina pôvodu: Brazília
popis:  15 ml fľaška, čierna tekutina, viď obrázok

1328_foto2

Vo výrobku bola zistená prítomnosť polycyklických aromatických uhlovodíkov (PAU - 1420 μg.kg-1).

 

4. hlásenie č. 1333/ 13

názov: „Sacred Color Red Rubens Incredibile“ – farba na tetovanie
značka: Incredibile Tattoo Supply
výrobná dávka/typ: Red ink, Batch: 1730320 11304
krajina pôvodu: Taliansko
popis:  30 ml fľaška, viď obrázok

1333_foto

Výrobok obsahuje bárium (502 mg.kg-1).

 

5. hlásenie č. 1334/ 13

názov: „Sacred Color Pink Warhol Incredibile“ – farba na tetovanie
značka: Incredibile Tattoo Supply
výrobná dávka/typ: Batch: 17 20320, 11719/2012, najlepšie spotrebovať do: 12-2015
krajina pôvodu: Taliansko
popis:  30 ml fľaška, viď obrázok

1334_foto

Výrobok obsahuje bárium (72 mg.kg-1) a olovo (2,78 mg.kg-1).

 

Výrobky (farby na tetovanie) nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).