Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 14.10.2008

Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

 

1.  hlásenie č. 1070

názov: Skin lightening lotion with shea butter - lotion na zosvetlenie pokožky s bambuckým maslom, značka: Maxi-Tone
výrobca: Clear Essence Cosmetics, USA Inc. Ontario, CA 91764, USA
krajina pôvodu:  USA
výrobná dávka: LOT 080303-2, EXP 03/10, Net Wt. 227 gm, EAN 73719220168 6
popis: viď obrázok, Kartónová škatuľka s popisom. Fľaša je z bieleho nepriehľadného plastu s bielym plastovým otočným uzáverom.

obr1   obr2   obr3  

 

2. hlásenie č. 1186

názov: QEI+Paris Moisturising Lightening Body Lotion - zosvetľovací lotion, značka: Laboratoire Pharmaplus
výrobca: neznámy
krajina pôvodu:  neznáma
výrobná dávka: 080223
popis: viď obrázok, Biely lotion v 500 ml bielej plastovej fľaši.

obr4

Uvedené výrobky obsahujú hydrochinón - látku, ktorá sa môže požívať iba do výrobkov na farbenie vlasov a do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.

 

3.  hlásenie č. 1071

názov: Baby nappy creme -  detský krém,  značka: Avalon
výrobca: Radicula Naturwarenherstellungs- und Vertriebsgesellschaft mbH, Sűderweg 2,D-25887 Winnert
krajina pôvodu:  Nemecko
výrobná dávka: Art. 638, PZN 3819166, 75 ml, číslo šarže: SZ:1: R-02066388, číslo šarže: SZ:2: R-12036388, najlepšie spotrebovať do: 06-2010
popis: viď obrázok, Biela plastová nepriehľadná tuba s objemom 75 ml a bielym plastovým vyklápacím vekom. Obsah: svetložltý krém.

obr5

V uvedených výrobkoch bol zistený prekročený prípustný počet mikroorganizmov (3168 cfu/g). 

 

4.  hlásenie č. 1172

názov: Toothbrush and toothpaste kit, "Yanys On The GO" - súprava zubnej kefky a pasty, značka: YANYS
výrobca: neznámy
krajina pôvodu: Čína
typ/výrobná šarža: značka dovozcu : 004 820, čiarový kód: 3374470048204
popis: viď obrázok, Biela 10 ml tuba s nápisom "TOOTHPASTE", ktorú dovozca kombinuje v balíčku s mini zubnou kefkou. Pasta aj kefka sú zaliate v priesvitnom balení s kartónovým zadným dielom. Zadný diel je bielej a pomarančovej farby.

obr6   obr7   obr8

Analýzami bola u zubnej pasty zistená prítomnosť dietylénglykolu. Niektorí čínski výrobcovia používali uvedenú chemikáliu nelegálne ako lacnú náhradu za glycerín.

Po požití môže spôsobiť zvracanie, závrate, zlyhanie obličiek, problémy s dýchaním, kŕče a dokonca kómu. Pri dlhodobej expozícii predstavuje riziko najmä pre deti a spotrebiteľov chorých na obličky alebo pečeň.

 

5.  hlásenie č. 1120

názov: Tura Plus Active Créme Tonificante Pour Toutes les Peux - krém na zosvetlenie pokožky, značka: Tura England
výrobca: COSi, 17 Fulton Road, Industria, Johannesburg South Africa
krajina pôvodu: Južná Afrika
čiarový kód: 023721100045
popis: viď obrázok, Žltá kartónová škatuľka s textom, s modrým a bielym logom. Balenie obsahuje varovanie vo francúzštine, preklad: " Pri kontakte s očami vypláchnite s veľkým množstvom vody. Používajte spolu s prípravkom na ochranu pred slnečným žiarením".  

obr9

Výrobok obsahuje 1,2 dibromo-2,4-dikyanobután (MDBGN), čo je v rozpore s nariadením vlády č. 658/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Látka je uvedená aj v zozname zložiek.

 

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných kozmetických výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia týchto výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výsledky kontrol zašlite na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na e-mail janka.kisacova@uvzsr.sk do 3. 11. 2008.

Kompletná dokumentácia k uvedeným výrobkom a oznámenie Vám budú zaslané e-mailom.